fbpx

Annie Pettersson

Fil.mag., Fil.dr.

Annie har bakgrund som molekylärbiolog med forskarutbildning i medicin från Karolinska Institutet. Där forskade hon på diabetes, övervikt och inflammation. Genom en egen hälsoresa upptäckte hon funktionsmedicin och den stora betydelsen av kost och livsstil. Med den kunskap i ryggen som hon fått under sin tid i forskningen och sina egna erfarenheter ville hon hjälpa andra.

På Nordic Clinic hjälper hon framförallt till vid utredning av komplexa fall, och där det behövs mer djupgående research, till exempel genom att ta fram relevant forskningslitteratur. Tillsammans med sina kollegor försöker hon ställa frågor som ingen annan har ställt, söka samband och gräva djupt och brett. Annie tar inga helt egna klienter utan samarbetar på klientfall tillsammans med läkare eller näringsterapeut som står för råd och behandling. 

Annies klienter berättar:


Copyright © Nordic Clinic 2020