fbpx

Osötat blod – Program för prediabetes och diabetes typ-2

Diabetes typ-2 kan många gånger reverseras helt. Vi har tagit fram det forskningsbaserade diabetesprogrammet ”Osötat blod” för effektiv och varaktig förändring


Osötat blod – Varför har vi tagit fram ett diabetesprogram?

Diabetes är en av våra vanligaste folksjukdomar och går hand i hand med hjärt- och kärlsjukdom och förkortad livslängd. Ca 500 000 svenskar har diabetes, varav typ 2-diabetes utgör 90%. Var tionde svensk uppskattas dessutom ha prediabetes, ett förstadium till diabetes. Diabetes ökar även risken för andra svåra sjukdomar, såsom cancer, Alzheimers sjukdom, depression och autoimmuna sjukdomar. Läs mer om diabetes här.

Diabetes har framkommit som en av de största riskfaktorerna för att drabbas av svår sjukdom vid COVID-19, men ger även en ökad generell infektionskänslighet och dödlighet vid andra infektioner såsom influensa. Typ 2-diabetes innebär inte bara ett stort lidande för individen utan även en stor samhällsekonomisk kostnad, som i Sverige uppgick till 17,5 miljarder kronor år 2014. Sedan 2014 har antalet personer med typ 2-diabetes ökat med ca 23%, från 366 000 till 450 000, och därmed även kostnaderna.

Nordic Clinic vill förbättra folkhälsan och motverka den globala epidemi av kronisk ohälsa som breder ut sig över världen. Vi har tagit fram det här programmet för att hjälpa individer till en bättre hälsa och livskvalitet. Kost och livsstilsförändringar kan förbättra och i många fall helt reversera prediabetes eller diabetes typ 2 och minska risker för svåra konsekvenser av sjukdomen. 

Om programmet 

Funktionsmedicin är en medicinsk inriktning som har vuxit fram som ett sätt att arbeta med grundorsaker till kronisk ohälsa. Dess kärna utgörs av kost, livsstil, andra miljöfaktorer samt genetik. Vårt funktionsmedicinska kost- och livsstilsprogram för diabetiker eller prediabetiker är framtaget för effektiv blodsockerreglering. 

Programmet pågår under 90 dagar. Deltagare kommer inledningsvis att få information om programmet genom ett inledande samtal, fylla i en hälsoenkät och lämna blodprov för utvalda markörer. Därefter följer fyra konsultationer under tre månaders tid. Din hälsocoach kommer att gå igenom din hälsoenkät och blodprovsresultat, ta blodtryck och midjemått samt göra en mätning för kroppssammansättning (fettprocent och muskelmassa) med bioimpedans. En individuell hälsoplan kommer att tas fram. Blodprov och andra hälsomått kommer att tas om inför den avslutande konsultationen. 

En av klinikens läkare går igenom alla genomförda blodprovsresultat.

Alla kroppsmätningar kräver fysiska möten med din hälsocoach, men det går också att genomföra programmet genom onlinekonsultationer. Då får man dock avstå från kroppsmätningarna. Blodprovtagning kan oftast ske lokalt nära där du bor.

Processen för programmet beskrivs nedan.

 

Vad ingår i programmet?

En tydlig kost- och hälsoplan, provtagning och kroppsmätningar (fysiska möten krävs), individanpassade livsstilsråd, samt stöd av våra utbildade hälsocoacher för varaktig förändring. Du får också med dig en folder med information om drivkrafterna bakom diabetes för bättre förståelse för vad just du behöver arbeta med under ditt individanpassade program.

Kostnad

Programmet kostar 7745 kr inkl. moms.

Är du intresserad av att genomföra programmet eller har frågor? 

Kontakta info@nordicclinic.se eller boka direkt någon av våra funktionsmedicinska coacher du ser under Livsstilscoaching och program.


Copyright © Nordic Clinic 2020