fbpx

Marie Petersson

Specialistläkare Internmedicin

Marie är specialistläkare i internmedicin och har arbetat i 15 år som läkare, både på akutsjukhus och på specialistmottagning. Hon har en bred erfarenhet inom det internmedicinska området, vilket omfattar sjukdomar i hjärta- och kärl, mage- och tarm, lungor, lever, mjälte, njurar, hormonella sjukdomar samt blodsjukdomar. Hon har vidareutbildat sig inom både funktionsmedicin och evolutionsmedicin och har ett starkt intresse för helhetshälsa och kroppens egen fantastiska självläkningsförmåga. Marie lägger stor vikt vid mötet med patienten och på att lyssna på och se människan bakom symptomen. På Nordic Clinic arbetar Marie brett med olika typer av kroniska ohälsotillstånd, men har ett speciellt intresse för stress och utmattning.

Marie har också arbetat med allmänmedicin på vårdcentral, med hembesök, vaccinationer och som konsult inom vårdutveckling. Innan hon började på läkarprogrammet gick hon sjukgymnastutbildningen under 2.5 år och fick en stor förståelse för den enorma effekten fysisk aktivitet kan ha på hälsan. 

Stress och utmattning är ett område som hon är mycket intresserad av och har fördjupat sig inom liksom narrativ medicin, där man fokuserar på att verkligen lyssna till patientens berättelse för att förstå grunden till obalanser i kropp och själ. Hon har också en djup förståelse för hur dagens stressade samhälle kan påverka en individ med en högkänslig personlighet, samt vikten av återhämtning. 

Hennes passion är att verkligen se människan bakom symtomen och förstå hans eller hennes drivkrafter, rädslor och resurser för att tillsammans hitta en väg mot hälsa. Hon anser att det viktigaste i mötet mellan läkaren och patienten är att patienten verkligen känner sig sedd, hörd och förstådd, och att alla aspekter av patientens liv tas i beaktande i bedömningen. Det är också av största vikt för Marie att respektera patientens integritet och självbestämmanderätt och att hitta en väg framåt som känns rätt för patienten. 

Hon kände länge en frustration i läkaryrket då hon upplevde att hon sällan kunde stötta patienten till en läkning av dennes symtom utan endast lindra med läkemedel. Hennes intresse för helhetshälsa och kroppens starka möjligheterna till självläkning under rätt förutsättningar, fick henne att vidareutbilda sig i funktionsmedicin och evolutionsmedicin via Funktionsmedicinska institutet i Stockholm. 

Ett fall hon speciellt minns med glädje är en ung kvinna med så pass svår PMS-D att hon inte klarade av att arbeta heltid och förlorade sin kärleksrelation, eftersom PMS:en skapade enorma svårigheter. Efter två månaders behandling på funktionsmedicinsk bas samt med fokus på kvinnans specifika situation gällande tidigare tankemönster och beteenden, var hon så stabil i sin hormonella cykel att hon kunde avsluta sin deltidssjukskrivning och hade åter en fin relation med sin partner. 

Marie har även stor respekt för hur yoga, meditation och andra discipliner med österländskt ursprung kan stötta kroppen och själen på vägen mot hälsa. Hon ser hur oerhört viktigt det är att i kombination med livsstilsförändringar och nutrition, läka tidigare trauman och lära sig att förstå sig själv och sina beteendemönster för att verkligen nå en läkning på djupet. 

Marie finns på plats på mottagningen i Stockholm men är även tillgänglig för läkarbedömning online. 

Marie arbetar med följande tillstånd:

Allergi, intolerans och överkänslighetAutoimmuna sjukdomarHjärt- och kärlsjukdomarPsykisk ohälsa
Kronisk trötthet och smärtaMag- och tarmhälsaInfektionskänslighetVikt och diabetes
Stress, utmattning och sömn

Copyright © Nordic Clinic 2020