fbpx
  • Hem
  • Osötat blod – Deltagare till diabetesprogram sökes

Osötat blod – Deltagare till diabetesprogram sökes

Ta chansen att medverka i forskningsstudie! (FP-NC Diabetes 2021)

Nordic Clinic Stockholm i samarbete med Food Pharmacy

Varför en studie på typ 2-diabetes?

Diabetes är en av våra vanligaste folksjukdomar och går hand i hand med hjärt- och kärlsjukdom och förkortad livslängd. Ca 500 000 svenskar har diabetes, varav typ 2-diabetes utgör 90%. Var tionde svensk uppskattas ha prediabetes, ett förstadium till diabetes. Diabetes ökar även risken för andra svåra sjukdomar, såsom cancer, Alzheimers sjukdom, depression och autoimmuna sjukdomar. 

Diabetes har framkommit som en av de största riskfaktorerna för att drabbas av svår sjukdom vid COVID-19 men ger även en ökad generell infektionskänslighet och dödlighet vid andra infektioner såsom influensa. Typ 2-diabetes innebär inte bara ett stort lidande för individen utan även en stor samhällsekonomisk kostnad, som i Sverige uppgick till 17,5 miljarder kronor år 2014. Sedan 2014 har antalet personer med typ 2-diabetes ökat med ca 23%, från 366 000 till 450 000, och därmed även kostnaderna.

Nordic Clinic och Food Pharmacy har en viktig gemensam målsättning ‒ vi vill förbättra folkhälsan och motverka den globala epidemi av kronisk ohälsa som breder ut sig över världen. Vi har tagit fram diabetesprogrammet Osötat blod för att hjälpa individer till en bättre hälsa och livskvalitet, men vi hoppas också att resultaten kommer visa att kost och livsstil kan förbättra och i många fall helt reversera diabetes typ 2 och minska risker för svåra konsekvenser av sjukdomen. Vi hoppas även kunna påverka synen på kronisk sjukdom i vården och att vi som samhälle kan stå bättre rustade inför nästa pandemi. 

Om studien FP-NC Diabetes 2021

Funktionsmedicin är en medicinsk inriktning som har vuxit fram som ett sätt att arbeta med grundorsaker till kronisk ohälsa. Dess kärna utgörs av kost, livsstil, andra miljöfaktorer samt genetik. Syftet med studien är att utvärdera vilken effekt ett funktionsmedicinskt kost- och livsstilsprogram kan ha på blodsockerreglering hos diagnostiserade typ 2-diabetiker. Den kost som kommer att studeras är en variant av medelhavskost anpassad för diabetiker. Resultaten kommer att analyseras av Nordic Clinics interna forskare Annie Pettersson.

Forskningsrapporter kan kännas otillgängliga och svåra att förstå. Vi kommer att publicera studien lättillgängligt på Food Pharmacys och Nordic Clinics respektive hemsidor och sprida information på sociala medier*. Resultaten kommer att beskrivas på ett sätt så att vi når fram till så många som möjligt. All data anonymiseras inför publicering.

Osötat blod – Hur går programmet till?

Programmet pågår under 90 dagar. Deltagarna kommer inledningsvis att få information om studien genom ett inledande samtal, fylla i en hälsoenkät och lämna blodprov för utvalda markörer. Därefter följer fyra konsultationer under tre månaders tid. Hälsocoachen kommer att gå igenom hälsoenkät och blodprovsresultat, ta blodtryck och midjemått samt göra en mätning för kroppssammansättning (fettprocent och muskelmassa) med bioimpedans. En individuell hälsoplan kommer att tas fram. Blodprov och andra hälsomått kommer att tas om i slutet av studien. Programupplägget beskrivs nedan.

Vilka söker vi?

Vi söker dig som har fått diagnos typ 2-diabetes. Hur länge du har haft diagnosen spelar ingen roll. Om du har gjort några kostförändringar under de tre senaste månaderna kan du tyvärr inte delta i studien men är välkommen att genomföra programmet, se mer information nedan. 

Vi söker minst 20 deltagare, boende i Stockholm eller villiga att åka till Stockholm för provtagning och kroppsmätningar. Vissa av konsultationerna kan göras online.

Till studien söker vi högmotiverade deltagare med praktiska möjligheter att följa kost- och livsstilsråd under de månader som studien pågår. För att vi ska få så tydliga resultat som möjligt och för att deltagarna verkligen ska kunna utvärdera effekterna på sin diabetes är det viktigt att råden följs. Observera att en bedömning eventuellt kan göras att deltagande i studien är olämpligt. Om en sådan bedömning görs kommer grunderna för detta att  förklaras.

Programmet finns förstås även tillgängligt för dig som inte vill vara med i studien och du kontaktar då Nordic Clinic på mejladressen nedan. För deltagare utanför studien går det även bra att delta utan att komma till Stockholm, då vi kommer att försöka ordna provtagning lokalt nära dig. 

Vad ingår för dig som deltar?

En tydlig kostplan med recept exklusivt framtagna av Food Pharmacy för programmet, provtagning och kroppsmätningar, individanpassade livsstilsråd, samt stöd av våra utbildade hälsocoacher för varaktig förändring. Du får också med dig en folder med information om drivkrafterna bakom diabetes för bättre förståelse för vad just du behöver arbeta med under ditt individanpassade program.

Kostnad 

Programmet Osötat blod kostar 7995 kr (ink. moms). 

För dig som vill bidra till forskningen genom att medverka i studien ges 30% rabatt som tack för ditt deltagande. Priset för deltagare i studien är 5595 kr (ink. moms). 

Varför kostar studien pengar?

Vi önskar att vi kunde erbjuda studien gratis men den bistra verkligheten är att studier kostar mycket pengar. Att söka forskningsanslag är dessutom en mycket tidskrävande process med osäkert utfall och vi vill inte vänta med att hjälpa denna patientgrupp – framför allt med tanke på att denna grupp visat sig ha förhöjd risk för allvarlig sjukdom vid Covid-19 och andra infektionssjukdomar. Det är lättare för akademiska institutioner att få extern studiefinansiering och det kan vara svårare att få forskningsmedel för studier som inte undersöker en isolerad faktor och som inte har någon kontrollgrupp, vilket är olämpligt för oss att ha.

Vi har därför valt en mellanväg – att erbjuda de som är intresserade av att genomföra vårt diabetesprogram att även delta i studien. Som tack för sitt deltagande och bidrag till forskningen erbjuder vi en betydande rabatt som finansieras av Nordic Clinic och Food Pharmacy. Vi ser hellre att studien blir av till rabatterat pris för de som är intresserade, än att den inte blir av alls. Diabetes typ 2 kan leda till många allvarliga sjukdomar. Vi är måna om att visa på livsstilens betydelse för utveckling av diabetes typ 2 så att fler kan få hjälp framöver. När det finns genomförda studier blir det enklare att få till långsiktiga förändringar. 

Vill du delta eller har du frågor? 

Har du frågor om studien eller vill anmäla ditt intresse för att delta, kontakta Marie Dahlberg på mdahlberg@nordicgroup.eu.

Vill du genomföra diabetesprogrammet Osötat blod utanför studien, skicka ett mejl till info@nordicclinic.se.

Du kan läsa mer om Osötat blod här.

Om Food Pharmacy

Food Pharmacy är en av Sveriges största plattformar och podcasts (Food Pharmacy podden) inom hälsa. Dessutom har de skrivit tre bästsäljande böcker, nu senast ”Food Pharmacy Näringsjägaren” som släpptes augusti 2019. Deras tidigare böcker ”Food Pharmacy: En berättelse om tarmfloror, goda bakterier, forskning och antiinflammatorisk mat” (2016), ”Food Pharmacy Kokboken” (2017) är översatta till 15 språk.

* Vill du veta mer om våra andra forskningsprojekt i samarbete med Karolinska Institutet och Stockholms universitet kan du läsa mer här.


Copyright © Nordic Clinic 2020