fbpx

Forskning på Nordic Clinic

Vi bedriver ett forskningsprojekt i samarbete med forskare från svenska universitet.


Nordic Clinic bedriver tillsammans med Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Nordiskt nätverk för personanpassad livsstilsmedicin (NNPLM) en gemensam forskningsstudie som leds av oss på Nordic Clinic. Målet med studien är att utreda om vårt funktionsmedicinska arbetssätt kan hjälpa patienter med kronisk IBS och kraftigt nedsatt livskvalitet, som inte har upplevt någon förbättring efter traditionell gastroenterologisk utredning och behandling.


Copyright © Nordic Clinic 2020