fbpx

Nordic Clinic utformar framtidens hälso- och sjukvård

Nordic Clinics övergripande mål är att förbättra folkhälsan. Det gör vi aktivt varje dag genom att hjälpa våra patienter att återfå eller optimera sin hälsa. Vi vill också bidra till en bättre folkhälsa genom att förändra synen på vården – fokus tycker vi ska ligga på friskvård och förebyggande av ohälsa istället för på sjukvård och behandling av sjukdomar.


Hur det började

Nordic Clinic Stockholm öppnade 2017 och har vuxit snabbt sedan dess. Idag har vi 15 medarbetare. Kliniken tillhör Nordic Clinic, som grundades i Köpenhamn 2002 och har ett gott rykte för vårt sätt att arbeta och hjälpa våra patienter tillbaka till hälsa. 

Vårt arbetssätt

Patienter som kommer till oss börjar med att fylla i ett omfattande frågeformulär som ger oss en detaljerad bild av livsstil, hälsohistoria och miljöfaktorer. Vi använder funktionsmedicinska och genetiska tester för att få insikt i patientens biokemi. Informationen används sedan för att utveckla en handlingsplan som är anpassad efter individen. Handlingsplanen är byggd på samarbete och på att flytta makten över hälsan tillbaka till individen, där vi ger stöd på vägen. Du som patient får en djupare förståelse för hur din kropp fungerar vilket ger en tillit till den handlingsplan som vi utvecklar specifikt för dig.

Del av Nordic Group

Nordic Clinic är en del av Nordic Group. Vi ser det som vårt uppdrag att sprida funktionsmedicin i Norden och resten av världen. Det gör vi genom att utbilda yrkesutövare på området, att satsa på unga talanger, att utveckla högklassiga tjänster samt att öka tillgängligheten till funktionsmedicin för människor över hela jorden.

Vårt mål

Nordic Clinic grundades som ett flaggskepp för funktionsmedicin. Vårt mål är att hjälpa patienter att återfå sin hälsa samtidigt som vi vill visa andra utövare inom området såsom läkare, vårdpersonal och näringsterapeuter att det är möjligt att etablera kliniker i funktionsmedicinsk anda.

Vi strävar efter att:

  • Visa att funktionsmedicin är framtidens sjukvård.
  • Använda oss av laboratorieanalyser som kan identifiera biokemiska processer i behov av stöd.
  • Använda kostomläggning och avancerade kosttillskott för att korrigera och stötta kroppens förmåga till läkning. När det är nödvändigt övervägs även behov av läkemedel. 
  • Använda oss av hela spektrumet av funktionsmedicinska arbetsmetoder, inklusive omfattande frågeformulär.
  • Vara öppna och transparenta – att bjuda in och samarbeta med medlemmar av hela det medicinska samfundet inklusive kollegor inom funktionsmedicinen, skolmedicinen, sjukhus, myndigheter, forskare, försäkringsbolag och politiska partier.

18 år efter starten är vi glada över att se att vi har haft stora framgångar med många av våra mål. Nu siktar vi på att arbeta ännu hårdare för att dela vår kunskap och metoder till patienter och utövare av funktionsmedicin runt om i Europa och världen.


Copyright © Nordic Clinic 2020