fbpx

En långsiktigt prisvärd hälsosatsning 

På sikt är en funktionsmedicinsk behandling den tydliga vinnaren både för samhället och för den enskilde. Vårt mål är att skapa långsiktiga hälsoförbättringar så att patienter kan undvika årtionden av läkarbesök, läkemedel, sjukskrivning och förtidspensionering. 


Våra priser håller en högre nivå än vad många är vana vid som söker vård i Sverige. Detta beror på att den konventionella sjukvården är skattefinansierad. Både vi och majoriteten av våra patienter ser dock att det är en långsiktigt prisvärd satsning, jämfört med andra alternativ, på grund av vårt noggranna sätt att arbeta för att hitta grundorsaken till våra patienters besvär.

Långa konsultationer

En konsultation hos oss är ofta över sex gånger så lång som på till exempel vårdcentralen. Eftersom konsultationerna kräver mycket för- och efterarbete får patienterna dock mycket för pengarna. Ofta lägger vi flera timmars arbete före och efter konsultationen då vi grundligt går igenom patientens hälsoformulär och tidigare testresultat, samt i komplexa fall kompletterar med egna efterforskningar, och sammanställer våra skräddarsydda rekommendationer i individuella behandlingsplaner. Vårt arvode kan se högt ut per timme men den “osynliga” arbetstiden som läggs ner är mycket stor. 

När vård inte subventioneras blir kostnaderna synliga

Svensk sjukvård finansieras via skatter och bortsett från patientavgiften är den faktiska kostnaden osynlig för patienten. Då Landstinget inte sluter avtal med funktionsmedicinska mottagningar är varken vårt arbete eller de tester vi använder subventionerade med skattemedel. Vår förhoppning är att vård vid funktionsmedicinska läkarmottagningar en dag ska kunna subventioneras som vilken läkarmottagning som helst.

 

Högre initial kostnad ‒ finansiell fördel på sikt

I jämförelse mellan konventionell sjukvård och funktionsmedicin, är den initiala kostnaden för patienten betydligt högre hos oss. På sikt kan dock en funktionsmedicinsk behandling bli den tydliga vinnaren både för samhället och för den enskilde. Vår affärsmodell är varken att skapa långsiktigt och dyrt läkemedelsberoende, eller att få återkommande patienter. Vårt mål är att skapa långsiktiga hälsoförbättringar så att patienter kan undvika årtionden av läkarbesök, läkemedel, sjukskrivning och förtidspensionering. Vi vill ge våra patienter verktyg att hålla sig friska för livet.

Vi på Nordic Clinic kan inte tänka oss något mer givande sätt att bidra till samhället och individer, än att hjälpa medmänniskor tillbaka till bättre hälsa på det sätt som vi är övertygade om är det mest effektiva och hållbara.

Företag som säljer tester och tillskott får ta emot kritik

Ibland hör man att funktionsmedicinska tester är utvecklade för att tjäna pengar på sjuka människors hopp om att bli friska. Detta skiljer sig inte från den konventionella vården. Många tester och laboratorier som används av vårdcentraler och sjukhus är också utvecklade av privata företag och laboratorier som tjänar pengar på sina produkter och tjänster, som till exempel Aleris och Unilabs. 

Ibland hör man även att kosttillskott säljs för att lura folk på pengar, då i motsats till de läkemedel som skrivs ut av vården. Bakom varje kosttillskott som vi använder finns mycket forskning. Denna forskning är till övervägande del inte genomförd av de företag som själva har skapat produkterna utan främst av oberoende forskare. Detta till skillnad från läkemedel där företagen själva genomför majoriteten av forskningen. Många forskningsrapporter från läkemedelsbolag har genom åren ifrågasatts av forskare och läkare för sin tillförlitlighet och incitament har synats. Kanske borde det främsta fokuset ligga på läkemedelsbolagens etik snarare än tillskottsindustrins, även om viss försiktighet kan vara sunt oavsett om det gäller läkemedel eller tillskott.

Passion för hälsa driver våra medarbetare

En mycket stor andel av oss som jobbar inom funktionsmedicin har själva varit patienter med hälsoproblem i den vanliga vården, där vi oftast inte fick tillräckligt bra hjälp. Vi som upplever att funktionsmedicin hjälper vill med brinnande passion sprida detta arbetssätt för att hjälpa andra. Den offentliga vården har tyvärr inte utrymme för den typ av utredningar och arbetssätt som funktionsmedicin använder sig av. Vi som vill arbeta på detta sätt har därför som enda alternativ att arbeta i privat regi där vården finansieras av patienterna själva.

Desillusionerad vårdpersonal hittar rätt i funktionsmedicinen

Medan många som arbetar i den vanliga sjukvården blir desillusionerade både över arbetsbörda och brist på tid och resurser, känner vi att vi har mycket bättre förutsättningar att hjälpa våra patienter. En del läkare byter bana till funktionsmedicin eftersom de är frustrerade över hur primärvården fungerar. De känner inte att de har möjlighet att hjälpa sina patienter och blir nedslagna av det läkemedelsfokuserade arbetssättet. Hos oss hittar de möjligheten att kunna lägga ner den tid som krävs för en framgångsrik behandling, vilket dock tyvärr innebär att patienterna betalar ett högre pris för besöken.

Vårt tillvägagångssätt är både grundligt, individanpassat, hållbart och förebyggande mot framtida ohälsa. Vi hoppas att du som kommer till oss som patient, eller anhörig till en patient, ska uppleva att de långsiktiga vinsterna och fördelarna väger upp kostnaden när ni äntligen får en vård och omsorg som tar hela patientens symtombild och livssituation i beaktande. Vad kan vara mer värt i det långa loppet än en god hälsa?


Copyright © Nordic Clinic 2020