fbpx

Nordic Clinic söker läkare som vill arbeta funktionsmedicinskt


Har du känt frustration inom den konventionella vården över att inte kunna hjälpa patienter med kronisk ohälsa? Funderar du kanske på att växla över till ett funktionsmedicinskt angreppssätt med patienter? Steget kan kännas stort att ta. Nu har du möjlighet att vara en del att ett framgångsrikt medicinskt team som tillsammans hjälper våra patienter att tillfriskna från kroniska sjukdomar och symptom. Nordic Clinic Stockholm är just nu på jakt efter läkare som vill arbeta funktionsmedicinskt på en klinik som stadigt växer. Här kan du arbeta både deltid och heltid. 

Hos oss erbjuds du 

 • Att vara en del av det största integrativa funktionsmedicinska teamet i Sverige 
 • Ledande kontinuerlig utveckling inom det funktionsmedicinska fältet, baserat på den senaste forskningen
 • Grundläggande utbildning och fortbildning av klinikens VD och grundare Graeme Jones – en av Europas ledande profiler inom funktionsmedicin
 • Mentorskap via Graeme Jones
 • Ta del av ett internationellt nätverk av internationella läkare och forskare
 • Vara en del av pågående interna forskningsprojekt inom funktionsmedicin
 • Administrativt stöd med dina patienter
 • Flexibilitet vad gäller arbetstider och konsultationsform (på kliniken/online)

Kort om Nordic Clinic

Nordic Clinic Stockholm grundades 2017 av Graeme Jones, klinisk fysiolog med 15 års erfarenhet från det funktionsmedicinska fältet. Sedan starten har kliniken haft en stadigt ökande tillströmning av patienter och kliniken har idag mer än 15 medarbetare. Vi har byggt upp ett tvärfunktionellt team av läkare, näringsterapeuter, hälsocoacher, en klinisk fysiolog, en intern forskare och patientsupport för att på bästa sätt stötta våra patienter längs med den individuella hälsoresan.

Nordic Clinic är en del av Nordic Group som grundades 2002 i Köpenhamn. I dagsläget finns 5 kliniker runt om i Europa. Vi ser det som vårt uppdrag att sprida funktionsmedicin i Europa och resten av världen. Det gör vi genom att utbilda yrkesutövare på området, att satsa på unga talanger, att utveckla högklassiga tjänster samt att öka tillgängligheten till funktionsmedicin för människor över hela jorden.

Vårt mål är att förbättra folkhälsan genom att hjälpa patienter att återfå sin hälsa. Samtidigt vill vi visa andra utövare inom området, såsom läkare, vårdpersonal och näringsterapeuter, att det är möjligt att etablera kliniker i funktionsmedicinsk anda.

Vi strävar efter att:

 • Visa att funktionsmedicin är framtidens sjukvård.
 • Använda oss av laboratorieanalyser som kan identifiera biokemiska processer i behov av stöd.
 • Använda kostomläggning och avancerade kosttillskott för att korrigera och stötta kroppens förmåga till läkning. När det är nödvändigt övervägs även behov av läkemedel. 
 • Använda oss av hela spektrumet av funktionsmedicinska arbetsmetoder, inklusive omfattande frågeformulär.
 • Vara öppna och transparenta – att bjuda in och samarbeta med medlemmar av hela det medicinska samfundet, inklusive kollegor inom funktionsmedicinen, skolmedicinen, sjukhus, myndigheter, forskare, försäkringsbolag och politiska partier.

Vi anser att man når störst framgång när man odlar goda samarbeten. Vi samverkar med många olika svenska och utländska aktörer såsom vårdgivare, universitet och forskare, funktionsmedicinska utbildare och specialister, försäkringsbolag och företag. Kliniken bedriver både interna och externa forskningsprojekt i samarbete med forskare från svenska universitet.

För mer information om kliniken och hur vi arbetar, läs mer här

Vill du vara en del av vårt funktionsmedicinska team? Varmt välkommen att skicka din ansökan till: info@nordicclinic.se


Copyright © Nordic Clinic 2020