fbpx

ADHD/ADD och autism


I gruppen neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ingår bland annat ADHD och autism. Tillstånden har överlappande symptom och även överlappande grundorsaker.

Flera olika faktorer har visat sig kunna bidra till ADHD och diagnoser på autismspektrumet. Däribland finns genetisk känslighet, infektioner, kostrelaterade faktorer, livsstilsfaktorer och avvikelser i tarmfloran. Forskning på området gör att kunskapen kring dessa tillstånd klarnar. En bild framträder som tydliggör att den genetiska komponenten är någorlunda obetydlig, medan miljöfaktorer får ett allt större fokus i forskningen. På Nordic Clinic tar vi hänsyn till den senaste forskningen vid arbete med barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi arbetar med ett brett batteri av tester, livsstilsråd och kostråd som en del av våra individuella handlingsplaner för att förbättra välmående.


Copyright © Nordic Clinic 2020