fbpx

Diabetes typ 1 och typ 2

Typ 2-diabetes har seglat upp som en av våra absolut vanligaste folksjukdomar. Tillståndet är en konsekvens av insulinresistens som leder till förhöjda nivåer av blodsocker. Detta är farligt eftersom socker har toxiska egenskaper i kroppen. Högt blodsocker leder till oxidativ stress som skadar celler och vävnader, till exempel blodkärl. Socker fastnar urskillningslöst på olika proteiner i kroppen och stör deras funktion, samt ändrar deras utseende. Det senare kan resultera i en autoimmun attack från kroppens eget immunförsvar som inte längre känner igen det kroppsegna proteinet utan tror att det är en inkräktare som behöver förgöras. De läkemedel som förskrivs vid typ 2-diabetes är inte biverkningsfria. Vissa läkemedel orsakar till exempel viktuppgång. Detta är en särskilt vanlig konsekvens när sjukdomen har gått så långt att patienten blivit beroende av insulininjektioner, eftersom insulin ger en kraftfull signal till fettcellerna att växa. Framförallt tar de inte itu med grundorsaken till sjukdomen.

Typ 2-diabetes anses främst orsakas av vår västerländska livsstil. Den faktiska ärftligheten är låg. I de fall sjukdomen “går i släkten” handlar det främst om att man har ärvt kost- och livsstilsvanor och utsatts för samma miljöfaktorer. Det är goda nyheter för alla drabbade ‒ genetiken rår vi inte på, men livsstils-, kost- och miljöfaktorer kan vi kontrollera. En rad olika komponenter i maten vi äter utgör tillsammans det största bidraget till sjukdomens utveckling, men även andra faktorer påverkar. Övervikt och stillasittande kan kan bidra till insulinresistens eftersom fettcellerna kan förlora sin responsivitet till insulin. Det innebär att alla faktorer som bidrar till övervikt också indirekt bidrar till typ 2-diabetes. Vidare har olika källor till inflammation också visat sig bidra, eftersom inflammation leder till att insulinreceptorerna reagerar sämre på insulin. En nyligen identifierad bakomliggande faktor till typ 2-diabetes är en obalans i vår tarmflora.

Nordic Clinic har lanserat ett kost- och livsstilsprogram för effektiv blodsockerreglering samt bättre hälsa och livskvalitet. Läs mer om programmet på länken nedan.

Medan typ 2-diabetes klassas som en metabol sjukdom (sjukdom som rör ämnesomsättningen) är typ 1-diabetes en autoimmun sjukdom som drabbar cellerna som tillverkar insulin. Båda varianterna av diabetes har ökat stadigt bland både vuxna och barn. Det finns en viss ärftlighet som bidrar till en ökad risk för typ 1-diabetes, men det krävs även en trigger för att sjukdomen ska utvecklas. Här har man hittat flera miljöfaktorer. Till exempel kan vissa virusinfektioner trigga igång en autoimmun reaktion mot proteiner i bukspottkörteln vilket leder till typ 1-diabetes. Man har även hittat att bakterier från tarmen kan smita in i kroppen och ta sig till bukspottkörteln. Detta kan resultera i en attack från immunförsvaret, som i sin tur skadar de insulinproducerande cellerna. Detta sker när tarmslemhinnan är hyperpermeabel, något som även kallas “läckande tarm”. Precis som vid andra autoimmuna sjukdomar kan även kost och livsstil bidra starkt till typ 1-diabetes. Vidare kan D-vitaminbrist bidra till att sjukdomen utvecklas. Om sjukdomen upptäcks i tid och åtgärder vidtas  för att minska den autoimmuna reaktionen, kan man bromsa sjukdomsförloppet och minska behovet av insulinbehandling. Det finns även dokumenterade fall där patienten har återfått insulinproduktion när vävnaden i bukspottkörteln inte har förstörts helt. 

Typ 1- och typ 2-diabetes ökar risken för många andra sjukdomstillstånd, bl.a. hjärt-och kärlsjukdom, cancer och autoimmuna sjukdomar. Därför är det viktigt att komma till botten med grundorsakerna för att uppnå bästa möjliga tillfrisknande. Vi som arbetar på Nordic Clinic har vi lång erfarenhet av diabetes och autoimmuna sjukdomar. Kanske har du fått råd att äta “nyttigare” och röra på dig mer, men behöver hjälp att etablera bestående livsstilsförändringar? Våra näringsterapeuter och hälsocoacher jobbar med kraftfulla kostinterventioner som kan ha mycket positiv effekt på diabetes, läckande tarm och patientens hälsa som helhet. Våra coacher hjälper dig med träningsprogram för att optimera blodsockerregleringen. Vi har även möjlighet att ordinera tester som kan ge värdefull information om D-vitaminstatus, läckande tarm, blodsocker, tarmflora, inflammation och antikroppar mot proteiner i bukspottkörteln, stresshormoner och andra parametrar som kan vara relevanta vid diabetes.


Copyright © Nordic Clinic 2020