fbpx

Hälsofrämjande samtalsterapi

Anlita oss för hjälp:

Hälsofrämjande samtalsterapi

Inom funktionsmedicinen anser vi att människans kropp, själ, sinne, tankar och känslor samverkar och påverkar varandra. Fysiska besvär kan påverka oss psykiskt och psykisk ohälsa kan skapa fysiska besvär. Idag vet vi att våra tankar, exempelvis när vi blir stressade eller nedstämda, kan göra att vi mår sämre – vilket också betyder att vi kan öva oss att välja tankar som kan göra att vi mår bättre. Placeboeffekten är ett vetenskapligt bevis på att det vi tänker påverkar vår fysiska kropp, genom att exempelvis utsöndra smärtlindrande ämnen om jag tror att pillret jag fått ska ge mig just smärtlindring. Så stark är alltså våra tankars påverkan på vår fysiska kropp!

Kroppen har en inneboende kraft och förmåga att läka från sjukdom, fysiska åkommor och inre obalanser, och vi kan stärka den förmågan i vår kropp. Det gör vi både genom livsstilsförändringar inom exempelvis kost, stresshantering, träning och sömn, och genom samtalsterapi kan vi adressera de känslor och tankar som påverkar självläkning.

För att vi ska må så bra som möjligt kan vi också behöva läka händelser eller trauman i livet som vi lämnat obearbetade, och som därför kanske fortsätter att påverka vårt mående. Du kan läsa mer om traumabearbetning nedan.

En annan viktig del för att må bra i livet är att hitta det som gör just mitt liv meningsfullt. Om vi inte känner mening med vår tillvaro, är det lätt att börja känna sig nedstämd och drabbas av ångest. Nedstämdhet och ångest kan i sin tur leda till att man drar sig undan sin omgivning, vilket tyvärr ofta bara förvärrar nedstämdheten. Ångest och negativa tankar och känslor har också en negativ påverkan på vårt immunförsvar. Den här spiralen kan man behöva hjälp att bryta, och i samtalsterapi utforska hur just jag kan känna mer mening och glädje i livet.

Många av Nordic Clinics klienter har levt länge med en eller flera diagnoser eller besvär. Har man varit sjuk en längre tid kan det behöva bearbetas – hur har diagnosen påverkat min självbild och min relation till min egen kropp? Känner jag att min kropp arbetar emot mig när den är trött och har ont? Är jag arg på min kropp för att den bromsar mig i min vardag? Då kan Nordic Clinics terapeuter stötta klienten att hitta till ett mer kärleksfullt förhållande till kroppen, för att öka kroppens må bra-hormoner och stärka immunförsvaret.

På Nordic Clinic arbetar vi individanpassat utifrån skräddarsydda terapikombinationer för att just du ska komma vidare i din hälsoprocess. Nedan kan du läsa om ett urval av våra terapiinriktningar (Terapi för självläkning, Traumabearbetning, Existentiell terapi, Positiv psykologi & Coaching, samt Energipsykologi). Du kan alltid börja med ett kostnadsfritt samtal (15 minuter) för att känna efter om vi är rätt för dig. 


Terapi för självläkning

Självläkning, eller engelskans ”selfhealing”, bygger på vetskapen om kroppens inneboende kraft och förmåga att läka från sjukdom, fysiska åkommor och skador och inre obalanser, och att vi kan stärka den förmågan i vår kropp. Det gör vi både genom konkreta livsstilsförändringar inom kost, stresshantering, träning, dygnsrytm, sömn etc, och genom terapi för självläkning adresserar vi de känslor och tankar som påverkar självläkning.

Lissa Rankin, känd läkare i USA som länge forskat och skrivit om självläkning, definierar följande steg som fundamentala för att aktivera kroppens självläkande förmåga:

Steg 1: Tro att du kan läka dig själv (positiva tankar påverkar din fysiska kropp positivt, stärker immunförsvaret och främjar läkning.)

Steg 2: Hitta rätt support (vikten av att känna sig trygg och bekräftad av de som ska stötta ens hälsa. När vi känner oss trygga aktiveras det parasympatiska nervsystemet, och först då kan kroppens naturliga självläkande mekanismer slås på.)

Steg 3: Lyssna på din kropp och intuition (ofta har vi ledtrådar inom oss, till varför vår ohälsa har uppstått. Vi kanske vet att det började efter en stressig period i livet, eller efter en jobbig händelse, akut sorg eller liknande.)

Steg 4: Diagnostisera grundorsakerna till din sjukdom (lek med tanken att kroppen försöker signalera något till oss, genom de symtom vi upplever. Är sjukdomen eller symtomen ett sätt för kroppen att säga nej, till vår livsstil, eller för att vi inte vågar säga nej själva? I terapin utforskar vi allt detta.)

Steg 5: Skriv din egen hälsoplan (här försöker vi hitta svaren på frågan ”vad behöver min kropp för att må bra? Eller ”hur kan jag leva ett liv som min kropp skulle älska och må bra av?”

Steg 6: Släpp taget om önskat resultat (det här steget handlar om att erkänna att det finns saker vi kan göra förebyggande när det gäller vår hälsa – och det finns också saker i livet som vi inte kan kontrollera. Vi behöver försöka acceptera det och komma till ett lugn som gör vårt nervsystem mer avslappnat.)

I terapi för självläkning får du arbeta med alla dessa delar för att stärka kroppens inneboende förmåga till läkning.


Traumabearbetning

”Trauma är inte vad som har hänt dig, utan vad som hände inom dig”
– Dr Gabor Maté

Trauma är ett väldigt brett begrepp, ofta tror vi att ett trauma måste vara en extrem händelse. Sanningen är dock att trauma kan vara väldigt olika typer av händelser och det är hur just du som individ reagerade på händelsen som avgör om det bör klassas som ett trauma eller inte. 

Forskning skiljer på större traumatiska händelser och mindre traumatiska händelser. Bland de större traumatiska händelserna i barndomen kan nämnas sådant som övergrepp och våld, växa upp med missbruk i familjen, bevittna våld som barn eller förlora en närstående. Men vad vi ofta bortser från är att barn kan traumatiseras av sådant som att inte få leva ut sina känslor, att inte känna sig sedd och hörd, inte känna sig accepterad för den man är, eller att inte känna sig trygg. Behovet att känna sig förstådd är lika viktigt för ett barns utveckling, som mat och ett tryggt hem.

Trauma kan förstås som ett psykiskt sår som inte läkt på ett bra sätt. Om vi liknar det vid ett fysiskt sår, så vet vi att såret kan smärta länge. Huden kan upplevas tunnare, nerverna mer känsliga, vilket gör att bara vi nuddar vid såret så smärtar det. Trauma är som ett öppet sår som gör ont så fort du kommer i kontakt med de känslorna eller minnena igen. 

Ett annat sätt att se på trauma som ett sår är att när såret väl har läkt så har vi ofta ärrvävnad som täcker över såret. Ärrvävnad skyddar såret men är tjock, mindre elastisk, stum och saknar ofta nerver vilket gör att du förlorar mycket känsel där. Så trauma kan både göra oss mer känsliga på samma gång som det kan göra att vi är avstängda för våra känslor, som ärrvävnad över ett sår. Det gör ofta att vi distanserar oss från vår kropp och våra känslor.


Existentiell terapi

När vi själva eller våra närstående drabbas av allvarlig sjukdom eller andra livskriser, är det lätt att tappa fotfästet. Då kan det vara trösterikt och läkande att samtala med en terapeut om de känslor och tankar som väckts. Existentiell terapi handlar om att bejaka vår förmåga att reflektera över livet och dess mening. Att våga glänta på dörren till de svåra frågorna i livet: Vad känns meningsfullt i mitt liv? Är jag lycklig? Hur ska jag förhålla mig till om jag, eller min närstående, drabbats av allvarlig sjukdom? Vi kan inte påverka allt som sker i våra liv, men vi kan påverka hur vi förhåller oss till det som händer. Kan jag hitta lärdomar i det svåra? Hur finner jag tröst och mening?

Denna inriktning passar dig som:

  • mår psykiskt dåligt över en diagnos eller sjukdom
  • har existentiell ångest eller lider av dödsångest
  • är i en sorgeprocess eller obearbetad sorg efter händelser i livet

Inom existentiell terapi menar man att tanken på döden motiverar oss att leva våra liv till fullo. Det kan bli en drivkraft för oss att ta vara på alla möjligheter vi har för att skapa något meningsfullt av våra liv och vår tillvaro. När vi är nära döden eller rädslan för döden, oavsett om det är en anhörigs eller vår egen, skalas mycket av livets oväsentligheter bort. Vi inser att kärleken till livet och våra närmaste, tillsammans med vår hälsa och livskraft, är det viktigaste vi har i livet.


Positiv psykologi och coaching

Nordic Clinic erbjuder coaching för personlig utveckling, stärkt självledarskap och måluppfyllelse. Vet du vad du behöver förändra i ditt liv, men behöver stöd för att genomföra förändringarna? Vi hjälps åt att definiera din målbild och lägger upp handlingsplaner anpassade för just dig och din vardag, allt för att du ska få det stöd du behöver för att börja må ännu bättre. Vi gör regelbundna korta incheckningar för att du ska behålla motivationen att genomföra de förändringar du vill göra för att förbättra din hälsa. Coaching är en kraftfull och effektiv metod för att genomföra och långsiktigt behålla de livsstilsförändringar som din kropp och hälsa behöver.

Coachingen grundar sig i positiv psykologi, som enkelt kan enkelt förklaras som ”lyckoforskning”, d v s vetenskapliga studier i vad som gör oss människor lyckliga och hur vi kan påverka vår lycka. Till skillnad från traditionell psykoanalys och psykoterapi fokuserar positiv psykologi på individens styrkor, förmågor och kapacitet. Vilka styrkor har gjort att du har tagit dig dit där du är idag? Hur kan du bli mer medveten om dina styrkor och därmed bli mer motståndskraftig i motgångar? Positiv psykologi är en väldigt stärkande psykologisk inriktning.


Energipsykologi

Energipsykologi är en samling body-mind-metoder för att förstå och förbättra vårt mående. Energipsykologi fokuserar på förhållandet mellan tankar, känslor, förnimmelser och beteenden och kända bioenergisystem (som meridianer och biofältet). Ofta har vi lärt in vissa tanke-, känslo- och handlingsmönster som hjärnan arbetar utifrån, ända tills vi lär in nya mönster. Vi tittar exempelvis på vilka ord vi använder om oss själva och analyserar hur dessa påverkar vår energinivå.

Energipsykologi fokuserar på våra tankar och känslor och hur dessa påverkar vår energikropp. Ofta involverar terapin så kallad ”tapping” eller att man som klient lägger sin hand på vissa energipunkter på kroppen. Metoderna lugnar ner kroppen, minskar stress och de negativa känslor som vissa minnen eller trauman kan föra med sig. Energipsykologi innebär inte att man behöver återuppleva trauman eller jobbiga händelser, för att kunna bearbeta dem. Det är en kraftfull metod för att på kort tid hjälpa klienten att minska negativa känslor, bearbeta traumatiska upplevelser, bryta begränsande tankemönster och i stället fortsätta sitt liv med större trygghet och mer kärlek till sig själv. 

 


Copyright © Nordic Clinic 2020