fbpx
  • Hem
  • Patientberättelser
  • Patient med infektions- känslighet och trötthet: ”Min man märker oerhörd skillnad”

Patient med infektions- känslighet och trötthet: ”Min man märker oerhörd skillnad”

Under tio års tid hade patienten upplevt en allt svårare trötthet och till synes oförklarlig infektionskänslighet. Hon drabbades av frekventa infektioner mycket oftare än sina vänner och kände sig ofta hängig. Hon ifrågasatte om hennes immunförsvar fungerade som det skulle. Nästan varje vecka upplevde hon en känsla av att inte må bra och hade ofta infektionskänslor till den grad att hon inte alltid vågade gå och träna. Efter träningspass blev hon ibland dålig i en vecka efteråt, och kunde bli sängliggandes emellanåt. 

Patienten åt en bra och varierad kost, sov bra och tränade regelbundet. Dock hade hon ett intensivt arbetsliv utan återhämtning och hade under flera år mycket jobbresor över många olika tidszoner. Hennes kalender var alltid fullbokad och hon prioriterade inte att varva ner. 

Hon tog ett test hos Werlabs som visade ett något förhöjt utslag av TSH, vilket indikerar en underfunktion i sköldkörteln. Patienten sökte sig till Nordic Clinic hösten 2018 på rekommendation. 

Följande tester togs:

Ett test för bakteriell överväxt i tunntarmen visade på mycket förhöjda nivåer av väteproducerande bakterier, vilket kan leda till systemiska symptom som trötthet och inflammation. Patienten fick antibiotika från läkare som efter kurens slut övergick i en förlängd behandling med andra antimikrobiella preparat. Patienten hade haft mild förstoppning som blev något bättre efter behandlingen. 

Ett heltäckande sköldkörteltest bekräftade ett något förhöjt TSH, samt visade också på nivåer av selen och litium under det optimala. Selen och litium förskrevs som kosttillskott. Patienten fick även riktade tillskott för att optimera sköldkörtelns funktion.

Ett test för tarmflora och funktion i tarmen visade på en mild obalans i tarmfloran. Probiotika förskrevs.

Ett test för binjurehormoner visade på låga nivåer av kortisol och att de inte höjdes som de bör under morgon och dagen, vilket tros ha bidragit till hennes trötthet. Patienten förskrevs riktad tillskottsterapi för optimal binjurefunktion.

Patienten beskriver en lättnad över att få ta funktionsmedicinska tester för att hitta grundorsaker till hennes symptom. Detta efter att ha genomgått många tester på vårdcentral som kom tillbaka utan anmärkning med kommentaren att hon var frisk – detta trots att hon kände sig allt annat än frisk.

Övriga råd som patienten fick var att

  • koncentrera födointaget till åtta timmar per dag och att fasta övrig tid (16:8-fasta). Kortvarig, daglig fasta har visat sig ha positiv effekt på tarmflora, autofagi och inflammation. 
  • promenera 10 000 steg per dygn vilket hon mätte med en Fitbit. 
  • prioritera nedvarvning och sömn
  • komma ut på morgonen för att få dagsljus
  • begränsa kaffeintaget till en kopp per dag eftersom koffein kan aktivera en fysiologisk stressrespons

Patientens egna ord är att hennes hälsa är som dag och natt när hon jämför före och efter behandling hos Nordic Clinic och att det har varit värt varenda krona. Hon var ”helt knäckt” för ett år sedan och levde ett begränsat liv. Nu störtar hon inte längre i säng klockan åtta på kvällen utan har fått hopp och tro att klara av småbarnsåren och ser fram emot utmaningarna. Även hennes man märker ”en oerhörd skillnad”. På mindre än ett år och efter ett fåtal konsultationer har hon uppnått markanta förbättringar.

Stress och brist på återhämtning kan leda till långvarig trötthet och har i många studier visat sig kraftigt försämra både immunförsvarets förmåga att mobilisera immunceller och B-cellernas kapacitet att producera antikroppar.


Copyright © Nordic Clinic 2020