fbpx
  • Hem
  • Patientberättelser
  • ”Ni löste mitt grundproblem och hitta nålen i höstacken… Annie gjorde ett otroligt detektivarbete”
Patient med rotfylld tand

”Ni löste mitt grundproblem och hitta nålen i höstacken… Annie gjorde ett otroligt detektivarbete”

I mer än 10 år led jag – utan att få diagnos – av flera olika symptom; bland annat av generell sjukdomskänsla, muskelvärk, etc. Det var låggradig kronisk inflammation i kroppen som pyrde upp var tredje vecka med förvärrade symptom. Jag kände mig risig men det bröt aldrig riktigt ut. Under åren hade jag testat för så mycket utan att hitta orsaken till min ohälsa. 

Vid mitt första besök på Nordic Clinic fick jag för första gången frågor om helt andra saker än jag tidigare fått. En av frågorna var om jag haft rotfyllningar. Det hade jag och kontaktade min tandläkare, som dock ansåg att tanden var ok och inte behövde undersökas närmare. Men jag ville få detta utrett och besökte en alternativ tandläkare som såg något misstänkt, men tanden skulle behövas dras ut för att få det bekräftat. Jag gick igen till min ordinarie tandläkare som inte höll med om att tanden behövde dras ut. Då beslöt jag att gå tillbaka till den alternativa tandläkaren som drog ut tanden. Efter detta har jag varit kärnfrisk! Jag kan nu träna och göra allt.

Jag tycker det är så beklagligt att det inom vården aldrig rapporteras tillbaka om de felaktiga behandlingar som ges, eller när man kommit fram till den egentliga orsaken. Till exempel åt jag alldeles för starka p-piller under min sjukdomstid, när det var min rotfyllda tand som var grundproblemet. Jag skulle så gärna vilja säga till läkaren och tandläkaren ”Det här var orsaken!!”

Ni på Nordic Clinic löste mitt grundproblem och hittade nålen i höstacken, och det var värt alla pengar och allt. Annie gjorde ett otroligt detektivarbete som ingen någonsin tidigare har gjort. Hon var helt fantastisk på ALLA sätt och genom hela processen; så kompetent, omtänksam, påläst och förstående.


Copyright © Nordic Clinic 2020