fbpx

Trauma & ackumulerad stress

Psykologiska trauman kan få konsekvenser för hälsan under många år och forskningen pekar på att personer som drabbas av posttraumatiskt stressyndrom löper större risk att drabbas av andra typer av ohälsa.

Anlita oss för hjälp:

Louise Tjernqvist

Inom funktionsmedicinen letar vi efter orsakerna till olika obalanser i kroppen. Historiska trauman - både hårda och mjuka - kan exempelvis leda till kronisk trötthet eller utmattning. Denna typ av tillstånd kan i sin tur skapa vanor och beteenden som kanske inte alltid gynnar oss och dessutom gör det svårt för oss att bryta oönskade mönster. Alla typer av trauman skapar en stressrespons och stress kan ackumuleras i kroppen om den inte hanteras. Detta medför att historiska trauman kan få konsekvenser för hälsan under lång tid framöver.

TRE (Trauma Tension Release Exercises) är ett effektivt självhjälpsverktyg som släpper på fysiska spänningar och aktiverar kroppens egen återhämtning. Det finns forskningsstöd för att TRE har god effekt på bland annat stressreduktion och traumabearbetning. För att bättre förstå vad TRE är, titta gärna på introduktionsfilmen till TRE genom att klicka på bilden nedan: 

På Nordic Clinic erbjuds TRE i mindre grupper eller som privata sessioner. Innan du på egen hand kan göra TRE-övningarna, behöver du ha gått en introduktionskurs. Vår duktiga TRE-instruktör Louise Tjernqvist anordnar regelbundet introduktionskurser på kliniken. Varje kurs består av tre tillfällen där Louise förklarar grunderna till TRE samt lär ut övningarna du sedan regelbundet kan göra på egen hand.

Är du intresserad av att boka eller veta mer? Klicka på fotot på Louise högre upp på denna sida och fyll i bokningsförfrågan eller skicka ett mejl till info@nordicclinic.se.


Copyright © Nordic Clinic 2020