fbpx
  • Blogg
  • Vad orsakar smärta och överkänslighet vid IBS?

Vad orsakar smärta och överkänslighet vid IBS?

februari 17, 2023

Ett av de vanligaste symptomen människor med IBS upplever är buksmärtor – ett vanligt förekommande symptom som vi ofta möter på Nordic Clinic. En intressant sak om mag-tarmkanalen är att smärta i tarmen upplevs annorlunda mot annan smärta. Om du till exempel skär dig i armen kommer du uppleva en mer intensiv smärta jämfört med om någon klämde din arm måttligt hårt. Men i tarmen genererar tryck smärta, medan rivsår inte gör det.

Ett övertryck i mag-tarmkanalen på grund av gaser och uppblåsthet orsakar kraftig smärta hos personer som lider av IBS. Trots att det till största del beror på ett överflöd av gas, tyder studieresultat på att en lika stor mängd gas ger upphov till smärta hos personer med IBS, medan personer i en kontrollgrupp inte alls upplever smärta av gasen. 1 Denna ökade känslighet för smärta är känd som visceral överkänslighet (visceral hyperalgesi).

Smärta och överkänslighet kan bero på en rad olika faktorer. IBS anses bero på en störning i axeln som kopplar ihop hjärna och tarm, vilket innebär att både magen, hjärnan samt mikrofloran spelar en viktig roll.

Orsaker till visceral överkänslighet och smärta vid IBS

Antigener mot livsmedel
Bakteriella infektioner kan aktivera en respons hos immunförsvaret som leder till att IgE-antikroppar produceras, som riskerar att korsreagera med vissa livsmedel (gluten, soja och mejeriprodukter). Vid konsumtion av dessa livsmedel kan kroppens mastceller frisätta histamin i mag-tarmkanalen, vilket ökar visceral överkänslighet.2

Ökad tarmpermabilitet (även känt som “läckande tarm”)
Tarmbarriärens funktion är att förebygga en felaktig aktivering av immunförsvaret i samband med att mat och bakterier färdas genom mag- och tarmkanalen. När mage och tarm blir för genomsläpplig, leder det till att proinflammatoriska cytokiner frisätts som ökar visceral överkänslighet.3

Mikrobiell dysbios
Mikrobiomet spelar en viktig roll i bibehållandet av homeostas (jämvikt) i mag-tarmkanalen. När mikrobiomet rubbas, leder obalansen till dysbios. Detta framkallar inflammation, ökar antalet mastceller, ökar genomsläppligheten genom tarmslemhinnan, som i sin tur ökar risken för visceral överkänslighet.4 Uppblåsthet som orsakas av en överproduktion av gas från vissa mikrober i tarmen, påverkar dessutom tarmrörelsen och framkallar smärta.

Kronisk stress
Forskning tyder på att kronisk stress ökar risken för visceral överkänslighet.5  Detta beror på en komplex interaktion mellan vårt stressystem, det autonoma (icke viljestyrda) nervsystemet och immunförsvaret. Dessutom förändrar kronisk stress mikrobiomet, ökar antalet mastceller och försämrar tarmslemhinnans genomsläpplighet.

Abdominophrenic dyssynergia
Hos friska individer uppstår en reflexstyrd respons i magtarmkanalen av trycket som uppstår vid intag av mat. Detta innebär att vår stora andningsmuskel diafragman slappnar av samtidigt som musklerna i bukväggen dras samman för att trycka maten nedåt i tarmkanalen. Hos personer med IBS fungerar inte den reflexstyrda responsen, vilket leder till en utspänd buk och ett ökat tryck i bukhålan. Detta leder i sin tur till smärta. Tillståndet kallas abdominophrenic dyssenergia.6

Åtgärda de underliggande faktorerna

För att kunna åtgärda smärtan som kan uppstå vid IBS, behöver de bakomliggande faktorerna identifieras och behandlas. Att hitta triggers i kosten, minska genomsläppligheten i tarmslemhinnan, behandla en obalans i tarmfloran, använda kognitiv beteendeterapi är alla värdefulla verktyg att använda när de bakomliggande faktorerna har identifierats.  Biofeedback (dvs att bli medveten om sina kroppsfunktioner och att lära sig styra dem) kan också användas för att försöka komma tillrätta med abdominophrenic dyssynergia,

För att stoppa den negativa spiral som lätt kan uppstå krävs både detektivarbete och tålamod. I
Mag-balanspaketet får du hjälp med just det och stöttning från både experter och andra som
delar liknande erfarenheter. Du får hjälp med vad du bör äta för att bygga upp både
tarmflora och barriär samt tips på både andningstekniker och stresshantering som kan vara
till nytta för dig som diagnosticerats med IBS eller lider av relaterade mag- och tarmbesvär.

Har du problem med magen? Just nu anordnar vi ett program för dig med magbesvär. Start 6 mars 2023, anmälan här.

.

Den här artikeln publicerades ursprungligen som ett gästinlägg på  foodpharmacy.se

Av: Graeme Jones, klinisk fysiolog och VD på Nordic Clinic Stockholm. 

.

Referenser:

1. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0016508516351952

2. https://www.nature.com/articles/s41586-020-03118-2

3. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2020.00805/full

4. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2019.01136/full

5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5753899/

6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36153798/


Copyright © Nordic Clinic 2020