fbpx
  • Hem
  • Vårt tvärfunktionella team

Vårt tvärfunktionella team

Vårt team

Vårt team består av läkare, näringsterapeuter, funktionsmedicinska terapeuter, en klinisk fysiolog, en funktionsmedicinsk specialist, och patientsupport för att på bästa sätt stötta våra patienter längs med hälsoresan. Våra specialister kan arbeta individuellt med patienter, men många gånger sker samarbeten kring en patient för att på bästa sätt ge rätt stöd under hela behandlingsprocessen – olika kompetenser kan behövas under olika faser. 

Du kan läsa mer om de olika rollerna nedan.

Läkare

Våra läkare är medicinskt ansvariga på kliniken och kan diagnostisera, skriva ut läkemedel samt remittera till annan typ av medicinsk vård eller behandling. De kan också undersöka patienterna och ge medicinska råd för en rad olika diagnoser och tillstånd. Våra doktorer arbetar med alla typer av patientgrupper.

Klinisk fysiolog

Våra kliniska fysiologer arbetar med alla typer av patientgrupper, men kan inte ställa diagnoser eller förskriva läkemedel. De är specialiserade i att förstå svåra, multifaktoriella tillstånd och arbetar ofta med en stor mängd data och komplex problemlösning inom medicinsk testning. De har en förståelse för många områden inom hälsa och funktion, och är unika i bemärkelsen att kunskapsspannet sträcker sig över områdena medicin, näring, beteenden och livsstil. 

Funktionsmedicinsk specialist

Våra funktionsmedicinska specialister tar fram möjliga lösningar till komplexa fall och symptom och är mycket viktig för det kliniska teamet. De utgår hela tiden från den senaste forskningen och uppdaterar både patienter, doktorer och andra rådgivare på hur olika medicinska tillstånd utvecklas och effektivt ska behandlas enligt forskningen.

Funktionsmedicinsk terapeut

Denna grupp av terapeuter tar patienter där en läkarkontakt inte är nödvändig och består av näringsterapeuter och funktionsmedicinska terapeuter. De är specialiserade på att stötta patienterna med deras hälsa eller medicinska tillstånd genom att fokusera på matsmältning, mikrobiomet, näringsämnen eller åtgärder som är viktiga i läkningsprocessen av både kropp och själ. Funktionsmedicinsk testning utgör ofta en grund i arbetet.

Våra mer seniora terapeuter har en större bredd i vilka patienter de tar sig an, medan övriga är specialiserade på specifika patientgrupper samt kan komplettera det medicinska teamet kring vissa patienter.

Näringsfysiolog

En näringsfysiolog, även kallad nutritionist, är en hälsoexpert med högskoleutbildning specialiserad på näring och kost för människan i olika faser och tillstånd i livet. Näringsfysiologen har verktyg och kunskap om kostbehandlingar för flertal sjukdomstillstånd och även hög kompetens gällande preventiva insatser. 

I mötet med patienten använder näringsfysiologen sin specialistkompetens för att tolka och analysera patienthistorik och provresultat med syfte att finna bakomliggande grundorsaker till sjukdom eller hälsotillstånd. Tillsammans med klienten gör näringsfysiologen en kartläggning av nuvarande livsstilsfaktorer som sedan används för att skapa en tydlig handlingsplan innehållandes generella evidensbaserade kostråd i kombination med individanpassade rekommendationer. 

Coach och samtalsterapeut

Våra coacher arbetar med positiv psykologi och existentiell terapi med fokus på att läka känslomässigt för att stötta den fysiska läkningsprocessen. Genom övningar, samtal och visualiseringar stärks klientens känslomässiga och mentala hälsa.

En presentation av alla i vårt kompetenta team hittar du här.


Copyright © Nordic Clinic 2020