fbpx

Hälsochecken

Få en god överblick över ditt hälsotillstånd och vilka livsstilsåtgärder som skulle gynna just dig


Att prioritera sin hälsa är en god investering för framtiden. Vi lever i ett samhälle där idag ca 50% av befolkningen har minst en kronisk sjukdom och tyvärr pekar denna trend stadigt uppåt. För Nordic Clinic känns det därför högst prioriterat att försöka motverka denna trend genom insatser som både förebygger och läker ohälsa. Genom att göra en hälsoscreening ökar förståelsen för hur olika livsstilsval påverkar hälsan samt vilka förändringar man själv kan göra för att förbättra välmåendet och bli en bättre version av sig själv. 

I vår hälsocheck kartläggs klientens hälsobakgrund, livsstilsvanor och eventuella symtom genom en hälsoenkät och ett samtal. Klienten erbjuds även att mäta blodtryck, vikt och kroppsammansättning (fettprocent och muskelmassa). Hälsopusslet kompletteras med testresultat från ett blodprov över vanliga hälsomarkörer. Den sammanvägda bedömningen av klientens hälsostatus, ligger sedan till grund för de individanpassade livsstilsåtgärder som rekommenderas inom ramen för kost, näring, stress/återhämtning, motion/rörelse, sömn och relationer. Råden sammanfattas i en personlig hälsoplan.

Hälsochecken kan enkelt kompletteras med livsstilscoachning i form av enstaka konsultationer eller som ett coachingprogram om du vill få ytterligare stöttning. För mer information om hälsochecken och våra program, vänligen kontakta info@nordicclinic.se.


Copyright © Nordic Clinic 2020