fbpx

Livsstilscoachning och program

Har din läkare informerat dig om att du löper risk att utveckla diabetes typ 2 eller har du redan fått det konstaterat? Är du stressad för jämnan, vaknar trött fastän du sover eller saknar energi för att orka träna? Har olika diffusa symptom börjat komma smygande som begränsar dig i din vardag? Detta är alla tecken på obalanser i din kropp. Eller, du kanske har som målsättning att leva ett friskt liv och vill förstå hur just du kan förbättra och optimera din hälsa och prestation? Vi kan stötta dig på din resa mot en bättre hälsa!

Anlita oss för hjälp:

Teresa Husén
Amanda Ahlberg
Theresia Zetterström

En fjärdedel av Sveriges vuxna befolkning äter så ohälsosamt att de riskerar att insjukna eller dö i förtid av kroniska sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2 och cancer (Källa: Socialstyrelsen). Till detta kan läggas andra livsstilsfaktorer som ytterligare påverkar hälsan i negativ riktning, som tex allt för mycket stillasittande, stress, dålig sömn och för lite motion. Våra funktionsmedicinska hälsocoacher kan hjälpa dig att både förebygga och motverka ohälsa. Vi erbjuder både en check på din hälsostatus samt olika program för strukturerad stöttning till livsstilsförändring.


Copyright © Nordic Clinic 2020