fbpx

Magbalans – Ett program för IBS-besvär

Är du trött på magsmärtor, illaluktande gaser, toalettbesök flera gånger om dagen eller förstoppning, ballongmage efter måltid och en uppknäppt gylf i slutet av dagen? Har du kanske utretts inom primärvården och fått en IBS-diagnos och beskedet att lära dig leva med det? Då kan detta program vara något för dig!


Att prata om sin mage som regelbundet gör uppror är lite tabubelagt och många lider i det tysta av tarmrelaterade besvär. IBS (irritabel tarm) är en vanlig diagnos som drabbar ca 15% av befolkningen. Merparten av dem är kvinnor i åldern 20-65 år, men diagnosen ökar även bland unga. Vanliga symptom vid IBS är förstoppning, diarré, gaser, magsmärtor, uppblåsthet och illamående. För många blir magen en starkt begränsande faktor i vardagen som försämrar livskvalitén. 

IBS-besvär har alltid en orsak och detta är positivt. Kan en orsak identifieras kan den oftast även åtgärdas. Det finns en stor mängd forskning som visar på vad som kan trigga IBS-symptom och många av dessa faktorer går dessutom utmärkt att påvisa. Följande faktorer har bland annat identifierats som möjliga grundorsaker till IBS-symptom:

 • Kosthållning och näringsbrister
 • SIBO (en överväxt av mikroorganismer i tunntarmen som normalt sett är sparsamt befolkad av mikrober))
 • Dysbios (en obalans i tarmfloran)
 • “Läckande tarm” (när tarmslemhinnan är mer genomsläpplig än vad den ska vara)
 • Stress
 • Sömnbrist och låg sömnkvalitet
 • Dygnsrytm
 • Stillasittande
 • Gastroenterit (infektioner)
 • Autoimmun reaktion (som följd av infektion)

IBS är en helt enkelt en paraplydiagnos som klumpar ihop många olika orsaker bakom liknande besvär till en diagnos. Men för att komma tillrätta med besvären måste vi sätta på oss “detektivhatten” för att i varje enskilt fall försöka förstå vad som triggar symptomen. Är det en enskild faktor eller en kombination av faktorer? Enligt vår erfarenhet är det sällan endast en faktor och nyckeln till en framgångsrik behandling är ett individanpassat perspektiv där var och en av patientens unika triggers hanteras. 

Om programmet Magbalans

På Nordic Clinic har vi djup kunskap om IBS. Vårt program Magbalans bygger på såväl den senaste forskningen kring IBS samt många års kliniska erfarenheter. Programmet vänder sig till dig som har en IBS-diagnos eller tydliga IBS-symptom. I programmet tar vi ett helhetsgrepp kring IBS för att identifiera dina individuella triggers bakom symptomen. Som grund arbetar vi med kost och livsstil som kan ha stor inverkan på dina besvär. 

Du kan också välja till att genomföra ett eller två tester för att identifiera obalanser i tarmfloran – en mycket vanlig orsak till IBS-besvär. Många av våra klienter får snabbt symptomlindring när en behandling av identifierade obalanser har kommit igång.

Programmet pågår under upp till 6 månader. Deltagare kommer inledningsvis att få fylla i en hälsoenkät online och därefter följer fyra konsultationer utspridda under perioden. Vid första besöket kommer din funktionsmedicinska kost- och hälsocoach gå igenom din hälsoenkät och fördjupa sig i vissa intressanta områden. En individuell hälsoplan kommer att tas fram i samband med första mötet med råd och verktyg för att du ska få till en hållbar förändring. 

Programmet kan genomföras med eller utan tester, se programupplägg på bilden nedan. Detta bestämmer du under första konsultationen. Väljer du att enbart arbeta med livsstilsförändringar tas en individuell hälsoplan fram i samband med första konsultationen. Väljer du istället att genomföra ett eller två tester, genomförs dessa inför andra konsultationen då en återkoppling på testresultaten ges. Baserat på testresultaten, genomför du sedan oftast en individanpassad behandling parallellt med livsstilsförändringar. Oftast uppnås snabbare resultat när tester genomförts, eftersom behandlingen då kan prickskjutas utifrån vad resultaten visar.  

Upplägget för programmet beskrivs i bilden nedan. 

Vad ingår i programmet?

Informationsmaterial som förklarar vanliga bakomliggande orsaker till IBS, tydliga individanpassade råd kring kost och livsstil, samt 4 konsultationer med en av våra kost- och hälsocoacher som stöd för att få till en varaktig förändring under programmets gång. 

Har man valt till tester ingår även en återkoppling på resultaten och en handlingsplan baserat på dessa. 

Kostnad

Programmet kan genomföras med eller utan tester:

Magbalans livsstilsråd (utan tester): 7 560 kr inkl. moms.

Magbalans livsstilsråd & tester: Grundpaketet kostar 7 560 kr inkl. moms. Cirkapriser för ett eller två tester tillkommer enligt nedan:

 • GI Map (tarmfloratest): 389 €
 • SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth): 220 €
 • Paketpris GI Map + SIBO: 548 €
 • Fraktkostnad tillkommer: 19 €

Är du intresserad av att genomföra programmet eller har frågor? 

Skicka en bokningsförfrågan via hemsidan (knapp längs upp till höger).

Du kan också kontakta kliniken på telefonnummer 08-559 21 329 (mellan kl.9-12) eller skicka ett mejl till info@nordicclinic.se.


Copyright © Nordic Clinic 2020