fbpx
  • Blogg
  • Hur läker man en utmattning?

Hur läker man en utmattning?

maj 19, 2023

Att läka från utmattning är ofta en lång resa där bakslag är en naturlig del av tillfrisknandet. Det finns lika många vägar till hälsa som det finns människor, eftersom vi alla är unika. Men det finns mycket som du själv kan göra för att underlätta din hälsoresa tillbaka efter en utmattning, både fysiskt och mentalt. I detta inlägg får du tips för att hjälpa kroppen att balansera stressystemet. 

Vad är utmattning?

Orsaken till utmattning är frånvaro av återhämtning. Detta kan bero på många saker, för hög arbetsbelastning, en sjuk anhörig, en toxisk relation. Stressystemet svarar initialt med att producera mer och mer stresshormon, men efter en tid blir stressystemet utmattat och binjurarnas produktion av stresshormon går ner. Krav och tidspress blir svårt att hantera, kroppen kan reagera med trötthet, huvudvärk, bröstsmärtor, yrsel, muskelvärk, magbesvär eller illamående. Du kan också bli nedstämd, orolig och få ångest eller panikattacker och det kan bli svårare att tänka och koncentrera sig. 

Acceptans, energibalans och självmedkänsla – första stegen mot att läka vid en utmattning

Om du drabbats av utmattning är det viktigt att du söker professionell hjälp via till exempel din vårdcentral. Men det finns också saker du själv kan göra för att hjälpa kroppen att läka. Energibalansering är en av nycklarna, att hitta en daglig balans där du fyller på med mer energi än du gör av med. Börja med att fundera på vilka aktiviteter som tar energi och vilka som fyller dig med energi. Var hittar du din återhämtning? Skriv gärna ner de sakerna. I början kan det vara små saker som hjälper dig att återhämta dig från utmattning, som att ta 10 djupa andetag flera gånger under dagen. Det kan också vara lite större saker, som att sätta gränser och säga nej till aktiviteter som tar energi. När du vågar säga nej till andra säger du ja till dig själv. 

Acceptans är en av grunderna till att bli frisk från utmattning. Det kan vara oerhört svårt att acceptera vad som har hänt och hur din livssituation ser ut nu, men när du väl har kommit så långt att du kan acceptera situationen precis som den är, har du kommit en bra bit på din resa tillbaka. Acceptansen gör att du släpper en stor börda av stress, vilket hjälper kroppen att läka utmattningen. Ta gärna hjälp av en terapeut du har förtroende för i den processen. 

Att lära känna sig själv är en del av resan tillbaka till hälsa. För att läka en utmattning på djupet är det hjälpsamt att börja titta på dina tankemönster. Hur pratar du med dig själv? Hur reagerar du i olika situationer? Vilka beteendemönster har du med dig sedan uppväxten och hur har de format dig? Hur påverkar de dig idag? I början av en utmattning, när allt känns svårt, är det lätt att börja slå ner på sig själv. Föreställ dig istället att du pratar med din bästa vän, någon du älskar. Hur skulle du tala med den personen? Hur skulle du stötta? Försök finnas där för dig själv och byt ut hårda ord mot kärleksfulla. Ställ dig frågan: Är det här en hjälpsam tanke? Självmedkänsla är läkande. 

För att minska din utmattning och hjälpa kroppen att läka kan du använda dig av tidsfönstret. 

Vid en hög stressnivå befinner vi oss ofta i framtiden i tanken. Ofta oroar man sig för någonting som kanske kan hända. Man ältar också ofta saker som har hänt tidigare. När kroppen får befinna sig i nuet har den störst potential att läka. Så om du ofta hamnar framåt i oro eller bakåt i ältande, tänk dig att du stänger igen tidsfönstret framåt och bakåt, och fokuserar på att befinna dig i nuet. Du kanske har något du kan sysselsätta dig med, där tid och rum upphör att existera för en stund, som trädgårdsarbete, måla eller sjunga. Då är du i nuet och kroppen får möjlighet att återhämta sig.

Hur kan jag gå vidare?

För att skapa förutsättningar för att kroppen ska kunna läka behöver du också en god sömn, en kost som ger dig alla byggstenar som behövs, och rörelse, för att underlätta hjärnans läkningsprocess. Det kan även finnas underliggande orsaker som bidrar till utmattningen, som obalans i sköldkörteln, en dålig tarmhälsa eller hormonella obalanser. På Nordic Clinic gör vi ofta en kartläggning till möjliga underliggande orsaker för att skapa en skräddarsydd plan för din återhämtning. Om du är nyfiken på vad vi kan göra för dig är du välkommen att höra av dig till oss. Och du kan läsa mer om hur vi arbetar med stress och utmattning här.


Copyright © Nordic Clinic 2020