fbpx

Lev lättare!

Forskningsbaserat viktminskningsprogram för effektiv och bestående förändring 


Övervikt är kopplat till en förhöjd risk för en rad allvarliga sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdom, cancer, fettlever och autoimmuna sjukdomar. Risken för diabetes är också förhöjd – en diagnos som har visat sig vara en av de största riskfaktorerna för att drabbas av svår sjukdom vid COVID-19 och andra infektionssjukdomar. Övervikt blir i snabb takt allt vanligare och varannan svensk lider idag av övervikt (BMI>25) eller fetma (BMI>30). Andelen individer med fetma har därmed tredubblats i Sverige sedan 1980-talet. Detta betyder att över en miljon vuxna hade fetma 2018 (Källa: Folkhälsomyndigheten). 

Om programmet 

Nordic Clinics målsättning är att förbättra folkhälsan. Vi har tagit fram det här programmet för att hjälpa individer att gå ner i vikt, få en bättre livskvalitet samt förebygga framtida ohälsa. Rätt kost och livsstilsförändringar har mycket god effekt på vikten, men även på andra hälsomarkörer för att minska risken att drabbas av svår sjukdom längre fram. 

Programmet pågår under 90 dagar. Deltagare kommer inledningsvis att få fylla i en hälsoenkät och en kostdagbok över 7 dagar. Därefter följer fyra konsultationer under tre månaders tid. Vid första besöket kommer din hälsocoach gå igenom din hälsoenkät och kostdagbok, samt göra vissa mätningar som kroppssammansättning (fettprocent och muskelmassa) och midjemått. En individuell hälsoplan kommer att tas fram i samband med första mötet. Kroppsmätningarna kommer att göras om inför den avslutande konsultationen. 

Alla kroppsmätningar kräver fysiska möten med din hälsocoach, men det går också att genomföra programmet genom onlinekonsultationer. Då får man dock avstå från kroppsmätningarna. 

Upplägget för programmet beskrivs nedan. 

Lev lättare! Viktminskningsprogram

Vad ingår i programmet?

Kroppsmätningar (fysiska möten krävs), material som förklarar de bakomliggande orsakerna till övervikt, tydliga generella och individanpassade råd kring kost och livsstil, samt stöd under tre månader av våra utbildade hälsocoacher för varaktig förändring.

Kostnad

Programmet kostar 4 900 kr inkl. moms.

Är du intresserad av att genomföra programmet eller har frågor?

Teresa Husén hjälper dig att etablera hälsosamma kost- och livsstilsvanor och ger dig stöd längs med din unika resa till en varaktig förändring. 

Teresa är Näringsterapeut och funktionsmedicinsk hälsocoach på Nordic Clinic i Stockholm. Hon har dessutom över 20 års erfarenhet som personlig tränare. Teresa drivs av möjligheten att få hjälpa klienter till en hälsosammare och friskare livsstil.Läs mer om och boka Teresa här.

Du kan också kontakta kliniken på telefonnummer 08-420 391 14 eller skicka ett mejl till info@nordicclinic.se.


Copyright © Nordic Clinic 2020