fbpx
  • Blogg
  • Stimulera vagusnerven – Biohacka din väg mot bättre hälsa

Stimulera vagusnerven – Biohacka din väg mot bättre hälsa

december 07, 2022

Vagusnerven spelar en viktig och avgörande roll i hur väl vår kropp fungerar, genom att hjälpa kroppen att reglera det autonoma nervsystemet (ANS). Det autonoma nervsystemet förbinder organ, som till exempel hjärta och mage, och styr de processer som åtminstone delvis står utom vår egen medvetna kontroll, såsom; andning, matsmältning, hjärtfrekvens, humör och immunförsvar.

ANS binder samman stress och hur vår kropp reagerar på det. Systemet har två grenar: Det

sympatiska (“fly eller fäkta”) och det parasympatiska nervsystemet (“lugn och ro”). Vagusnerven är den centrala nerven i den parasympatiska responsen samt den primära kommunikationsvägen mellan våra tarmar och vår hjärna. 

När vi är stressade, dominerar det sympatiska nervsystemet över de parasympatiska. Detta medför en ökad hjärtfrekvens, tyngre andning och hämmad matsmältningsförmåga. Vid ett omvänt scenario, när vi är lugna, dominerar det parasympatiska systemet och sänker hjärtfrekvensen, andningstakten och stimulerar matsmältningssystemet.

Till följd av denna uppdelning i sympatiska och parasympatiska nervsystemet, är stimulans av vagusnerven en betydelsefull terapeutiskt behandlingsmetod för hantering av stress och för att främja god hälsa.

Stimulering av vagusnerven – Vad kan du göra själv?

Den goda nyheten är att du kan stimulera din vagusnerv utan att göra några dyra tester,

behandlingar eller använda speciella verktyg. Här kommer några typiska strategier som vi på Nordic Clinic lär ut till våra patienter:

Diafragmaandning – Djup, långsam andning med hjälp av diafragman i en hastighet som motsvarar 8 andetag/min. Detta stimulerar vagusnerven och ökar den parasympatiska aktiviteten.2

Aerob träning (uthållighet) – En av de långsiktiga konsekvenserna av regelbunden aerob träning, är en höjning av den parasympatiska tonen till följd av kontinuerlig stimulering av vagusnerven.3

Styrketräning 4 – Styrketräning har visat sig öka aktiviteten i vagusnerven hos personer med olika metaboliska ohälsotillstånd som  fetma och hjärt-kärlsjukdomar.

Kallbad 5 – Att ta ett kallbad (eller en kall dusch) i vatten som är max 14 Co har visat sig stimulera vagusnerven.

Sjunga/Nynna/Mantra 4 – Studier på människor visar att de vibrationer som uppstår av att sjunga, nynna eller upprepa ett mantra aktiverar vagusnerven. Även stimulering av kräkreflexen ger samma effekt. 4

Positiva sociala interaktioner 4 – Att vara socialt engagerad i relationer som ger positiv energi, ökar vagusnervaktiviteten.

Skratta 4 – Att skratta visade sig öka aktiviteten i vagusnerven hos patienter som väntade på organtransplantation.

Yoga / mindfulness 4 – Ett flertal studier har påvisat att mindfulnessmeditation och yoga stimulerar vagusnerven.

Att sova på höger sida 4 – En studie på personer med kranskärlssjukdom visade att sova på höger sida ökar vagusnervens aktivitet jämfört med andra sovpositioner.

Tillföra omega-3-fettsyror 4 – Flera studier har visat att tillskott av omega-3-fettsyror eller konsumtion av fisk ökar aktiveringen av vagusnerven.

Kalorirestriktion 4 – En studie visade att 6 månaders kalorirestriktion resulterar i ökad aktivitet i vagusnerven hos friska, överviktiga personer.

Utöver dessa strategier finns det andra FDA-godkända verktyg som vi använder på Nordic Clinic för stimulering av vagusnerven när ovanstående strategier inte ger önskad effekt. Både forskning och kliniska erfarenheter på våra kliniker visar att migrän, IBS, ångest och depression kan förbättras avsevärt med vagusnervstimulering.

För mer information, kontakta oss på info@nordicclinic.se


Den här artikeln publicerades ursprungligen som ett gästinlägg på  foodpharmacy.se

Av: Graeme Jones, klinisk fysiolog och VD på Nordic Clinic Stockholm. 


References

1. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2018.00044/full

2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24063918/

3. https://link.springer.com/article/10.1007/s004210100443

4. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1525505016305625

5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6334714/


Copyright © Nordic Clinic 2020