fbpx
 • Blogg
 • Stress kan ligga bakom dina sköldkörtelbesvär

Stress kan ligga bakom dina sköldkörtelbesvär

juni 14, 2023

Om du under lång tid har varit utsatt för stress kan det ha en djupgående effekt på sköldkörtelns funktion. Stress definieras ofta som ett tillstånd där krav från omgivningen överstiger individens resurser. Det är dock viktigt att känna till att stress inte bara innebär att man har för mycket att göra och för lite tid. Kroppen kan också stressas av ett svängande blodsocker, dålig tarmhälsa, födoämnesintolerans, kroniska infektioner, miljötoxiner, autoimmuna problem, inflammation och överträning. I den här artikeln går vi igenom hur kronisk stress kan påverka sköldkörteln och vad du själv kan göra för att må bättre. 

Vilka symtom kan jag få om sköldkörteln är påverkad av stress?

Receptorer för sköldkörtelhormon finns i alla kroppens celler, därför påverkas hela kroppen när sköldkörteln inte kan göra sitt jobb. När sköldkörteln inte producerar tillräckligt med sköldkörtelhormon kan du uppleva följande symtom: 

 • Trötthet, trots att du sover 10 timmar per natt och tar tupplurar
 • Viktuppgång eller svårighet att gå ner i vikt
 • Humörsvängningar, oro, depression
 • Hjärndimma, dålig koncentration och svårigheter med minnet
 • Förstoppning
 • Kalla händer och fötter
 • Håravfall
 • Torr hud

Stress stör HPA-axeln och sköldkörteln

HPA-axeln, dvs samarbetet mellan hypothalamus, hypofysen och dina binjurar som reglerar stresshormonet kortisol, är tätt knuten till sköldkörteln. Kronisk stress frisätter ämnen i kroppen som stör HPA-axeln och minskar frisättningen av de ämnen som aktiverar sköldkörteln. Det leder till att sköldkörteln producerar en mindre mängd sköldkörtelhormon och du kan få symtom på brist på sköldkörtelhormon. 

Stress minskar också omvandlingen av inaktivt sköldkörtelhormon (T3) till aktivt (T4) i kroppen. Detta gör att du får en mindre mängd cirkulerande aktivt sköldkörtelhormon i kroppen som ytterligare kan förvärra symtomen. Kronisk stress kan också frisätta ämnen som kan öka risken för autoimmunitet, som innebär att kroppen attackerar sin egen vävnad och kan förstöra organ. Ett exempel på en autoimmun sjukdom är sköldkörtelsjukdomen Hashimotos tyreoidit.

För att förvärra situationen ytterligare kan även ämnen frisättas vid kronisk stress som gör att cellernas receptorer för sköldkörtelhormon i kroppen blir mindre känsliga. Detta gör att hormonet får sämre effekt och förvärrar symtomen.

Utred om stress ligger bakom dina sköldkörtelbesvär

Att minska stressen på kroppen är oerhört viktigt för att kunna ha en fungerande sköldkörtel. På Nordic Clinic testar vi sköldkörtelns funktion grundligt och adresserar grundorsaker till underfunktion i sköldkörteln, som t ex stress, dålig tarmhälsa, brister på vitaminer och mineraler eller störande tungmetaller. Tester som kan bli aktuella är t ex DUTCH+ där vi kartlägger dina stress-, sömn- och könshormoner, avföringstest för din matsmältning och tarmflora och utvidgade sköldkörtelprover. Du är varmt välkommen att kontakta oss om du är nyfiken på att veta mer. Har du en autoimmun sköldkörtelsjukdom kan du läsa mer om hur vi jobbar med dessa tillstånd här.

Referenser

 1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3500324/

2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8180680/

3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7930379/

4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15650357/

5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17910527/


Copyright © Nordic Clinic 2020