fbpx
  • Blogg
  • Vad är kopplingen mellan stress och IBS-relaterade magbesvär?

Vad är kopplingen mellan stress och IBS-relaterade magbesvär?

februari 21, 2023

Till skillnad från sjukdomar som har en tydlig orsak, kan faktorer som orsakar IBS vara helt olika mellan individer. Nu finns flera vetenskapliga underlag som tyder på att stress kan vara en nyckelfaktor i uppkomsten av IBS och relaterade besvär (1)(2)(3).  Förutom de fysiska och mentala påfrestningarna som uppstår av besvären leder begränsningarna av vardagslivet till att både välmående och livskvalitet försämras. Det blir en negativ spiral svår att ta sig ur på egen hand. 

Stressens påverkan på tarmen och dess mikroflora 

Uppkomsten av IBS kan bero på stresshändelser tidigt i livet, kronisk stress samt akut stress (4). Kroppens komplexa flervägsystem inkluderar både nervsystemet i hjärnan men även nervsystemet i tarmen (enteriska nervsystemet) som i sin tur påverkar tarmarna. En hektisk livsstil med psykologisk stress, pågående ångest och negativa känslor har en inverkan på hur tarmen beter sig. I kombination med bristande återhämtning, kan detta leda till förvärrade mag- och tarmbesvär (5)(6).

Tarmfloran är en ytterst viktig komponent för god hälsa. Hos patienter med IBS eller relaterade magbesvär är tarmfloran, tarmslemhinnan och tarmrörelserna ofta försämrade. Kronisk stress förändrar kompositionen av bakterier i tarmen och ökar antalet mastceller (7). Mastceller är främst förknippade med allergiska reaktioner, men ingår också i vårt immunförsvar och bekämpar bland annat patogener. När mastcellerna bryts ned resulterar det i att tarmbarriären skadas och immunsystemet försämras.

Kortisol, ätmönster och giftiga ämnen

Kortisol är ett av kroppens stresshormoner, vars nivåer styrs genom HPA-axeln, dvs kroppens “stressystem”.  Vid stress uppstår en kaskad av hormonella förändringar som leder till att kortisol utsöndras. Friska individer med normal HPA-axel har en normal utsöndring av kortisol som följer en rytm. Vid kronisk stress blir HPA-axel störd och leder till onormala kortisolnivåer och därmed dysbios (obalans i tarmfloran) samt en skadad tarmslemhinna med ökad genomsläpplighet (7). Dessutom har individer utsatta för högre stress en större benägenhet att välja extra goda livsmedel som främjar ogynnsamma bakterier. Dessa bildar toxiska ämnen och neurohormoner som leder till fortsatt negativt ätmönster och humör (7).

Livsstilsåtgärder kan förbättra en krånglande mage

Som ni nu har förstått finns olika sorters stress som påverkar kroppen och hur vi mår, samt kan bidra till uppkomsten av IBS-relaterade magbesvär. Utöver stress och tarmflora, finns många andra faktorer som kan bidra till magproblematik, som till exempel vad du äter och hur mycket du rör på dig. Besvär med magen är vanligt och många lider i det tysta. Tillsammans med Food Pharmacy har vi därför skapat Magbalans-metoden – ett program där du genom utbildning och konkreta tips, får hjälp av Nordic Clinics experter på resan mot en mage i balans och ökad livskvalitet. Du kan läsa mer om programmet genom att klicka nedan.

Har du problem med magen? Just nu anordnar vi ett program för dig med magbesvär. Start 6 mars 2023, anmälan här.

.

Den här artikeln publicerades ursprungligen som ett gästinlägg på  foodpharmacy.se

Av: Graeme Jones, klinisk fysiolog och VD på Nordic Clinic Stockholm. 

.

Referenser

1. Colon irritabile, IBS (Irritable Bowel Syndrome) [Internet]. Internetmedicin. [cited 2023 Feb 14]. Available from: https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/gastroenterologi/colon-irritabile-ibs-irritable-bowel-syndrome/

2. Saha L. Irritable bowel syndrome: Pathogenesis, diagnosis, treatment, and evidence-based medicine. World J Gastroenterol. 2014 Jun 14;20(22):6759–73.

3. Gazouli M, Wouters MM, Kapur-Pojskić L, Bengtson MB, Friedman E, Nikčević G, et al. Lessons learned — resolving the enigma of genetic factors in IBS. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2016 Feb;13(2):77–87.

4. Császár-Nagy N, Bókkon I. Hypnotherapy and IBS: Implicit, long-term stress memory in the ENS? Heliyon. 2023 Jan 1;9(1):e12751.

5. Halpert A, Dalton CB, Palsson O, Morris C, Hu Y, Bangdiwala S, et al. What Patients Know About Irritable Bowel Syndrome (IBS) and What They Would Like to Know. National Survey on Patient Educational Needs in IBS and Development and Validation of the Patient Educational Needs Questionnaire (PEQ). Official journal of the American College of Gastroenterology | ACG. 2007 Sep;102(9):1972.

6. Schaper SJ, Stengel A. Emotional stress responsivity of patients with IBS – a systematic review. Journal of Psychosomatic Research. 2022 Feb 1;153:110694.

7. Madison A, Kiecolt-Glaser JK. Stress, depression, diet, and the gut microbiota: human–bacteria interactions at the core of psychoneuroimmunology and nutrition. Curr Opin Behav Sci. 2019 Aug;28:105–10.

8. Collins SM. A role for the gut microbiota in IBS. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2014 Aug;11(8):497–505.


Copyright © Nordic Clinic 2020