fbpx

Allergi, intolerans och överkänslighet

Allergi, intolerans och överkänslighet har ofta sitt ursprung i tarmhälsan eller i miljön som vi lever i.

Anlita oss för hjälp:

Graeme Jones
Marie Petersson
Jens Kristján Gudmundsson
Elise Indekeu
Johanna Holtz

Allergier, intolerans och överkänslighet mot till exempel livsmedel eller pollen är vanligt. Immunförsvaret överreagerar i dessa fall mot helt ofarliga ämnen och agerar som om det vore en infektion eller molekyl som behöver brytas ner.

Det är en vanlig föreställning att allergier och överkänslighet är något som man drabbas av utan särskild anledning. Tack vare forskning på området är det nu dock känt att både allergier och intoleranser har flera gemensamma nämnare. De uppstår ofta som konsekvens av läckande tarm, av en brist på särskilda tarmbakterier och av någon typ av obalans i, eller överreaktion av immunförsvaret. Även stress har stor påverkan på vårt immunförsvar och har också visats kunna öka risken för allergiska reaktioner. Allergier och intoleranser är släkt med autoimmuna tillstånd då immunförsvaret överreagerar mot kroppsegna proteiner och inte lyckas reglera sin reaktion. 

Allergier kan vara livshotande och orsakas av mastceller vilka i sin tur aktiverar immunceller som ska avlägsna allergenet. Reglerande T-celler som ska kontrollera reaktionen gör inte sitt jobb  och en massiv inflammatorisk reaktion uppstår. Intoleranser mot till exempel livsmedel uppstår via något annorlunda cellulära mekanismer än allergi men kan även de orsaka stora problem i vardagen. 

Allergier behandlas på Nordic Clinic precis som andra typer av symptom med en individuell utredning och handlingsplan. Särskilt fokus brukar ligga på tarmfloran. Vid behov kan vi ordinera medicinska tester för att bekräfta eller utesluta en äkta allergi.


Copyright © Nordic Clinic 2020