fbpx

Hjärt- och kärlsjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken både i Sverige och i resten av världen. Med kost och livsstil kan vi dramatiskt minska risken att drabbas.

Anlita oss för hjälp:

Graeme Jones
Marie Petersson
Jens Kristján Gudmundsson
Elise Indekeu
Marie Dahlberg
Teresa Husén
Susanne Nordlund
Johanna Holtz

Hjärt- och kärlsjukdomar har länge dominerat listan över de vanligaste dödsorsakerna under modern tid i västvärlden och stod för 33% av alla dödsfall i Sverige år 2018 (källa: Socialstyrelsen). Även att leva med en åkomma i cirkulationsorganen kan kraftigt minska livskvaliteten som en följd av besvärliga symptom, ständig oro och ofta livslång medicinering. Kanske har du själv eller en familjemedlem drabbats. Eller så undrar du över din riskprofil och hur du kan optimera din livsstil för att förebygga hjärt- och kärlsjukdom. Oavsett om du vill få en överblick över dina individuella riskfaktorer, få förebyggande råd för optimal hjärthälsa, leta efter grundorsaker till symptom från hjärta eller kärl eller få hjälp med att sätta ihop en rehabiliteringsplan efter till exempel en stroke, så kan Nordic Clinic hjälpa till på flera olika sätt.

Många faktorer har i forskningen identifierats som orsaker till åderförkalkning, stroke, hjärtinfarkt och högt blodtryck. Där finner vi faktorer som de flesta känner till såsom högt BMI, rökning, stress, stillasittande och processad mat. Men det finns fler potentiella grundorsaker som är mindre kända bland allmänheten såsom inflammation, sömnapné,  infektioner i tandköttet och mineralbrister. Även kopplingen mellan hjärthälsa och vår tarmflora studeras flitigt i forskningen med spännande resultat. 

Dåliga kost- och livsstilsvanor är sammantaget den största riskfaktorn för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom. Men vad ska man äta? Och hur ska man lyckas med kost- och livsstilsförändringar som är hållbara? Hos oss kan du boka tid med en av våra rådgivare som ser över din kost, livsstil och rutiner. De kan ge individanpassade råd för att minska din risk att drabbas eller för att optimera rehabilitering efter en stroke eller hjärtinfarkt. 

Vidare kan de utreda avvikelser i stresshormoner, sömnmönster, näringsstatus och tarmflora. De kan även titta på blodtryck, blodsocker och inflammationsmarkörer. Via våra DNA-tester kan du få svar på om du har en genetiskt ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom samt få indikationer på hur du bör anpassa till exempel din kost därefter. 

Om du oroar dig för höga blodfetter kan vi ordinera en utökad testpanel som genererar en detaljerad rapport över blodfetter i stort (triglycerider, HDL, LDL) men även oxiderat LDL, det viktiga förhållandet mellan LDL och HDL, samt olika subtyper av LDL som finns i blodet. Detta har i den senaste forskningen rapporterats som ett mer korrekt sätt att titta på kolesterol än den begränsade panel som används på vårdcentraler och sjukhus.

Sammantaget passar det funktionsmedicinska arbetssättet mycket väl för att hitta individbaserade förebyggande åtgärder vid risk för hjärt- och kärlsjukdom och för att optimera rehabilitering.


Copyright © Nordic Clinic 2020