fbpx

Infektionskänslighet

Infektionskänslighet och långdragna infektioner kan tyda på problem med immunförsvaret. Orsakerna kan finnas i livsstil och miljö.

Anlita oss för hjälp:

Anne Catherine Faergemann
Jens Kristján Gudmundsson

Många av våra patienter upplever att de drabbas av frekventa infektioner och förkylningar som aldrig går över. När patienter kommer till oss med besvär som pekar mot förhöjd infektionskänslighet, skapar vi oss en helhetsbild av patientens livsstil, livssituation och miljöfaktorer. Specifika näringsbrister, sömnkvalitet och stress har i forskningen visat sig ha en mycket stor påverkan på kroppens förmåga att värja sig för virus, bakterier och andra patogener. Vi erbjuder funktionsmedicinska tester som kan ge en detaljerad bild av om dessa faktorer påverkar en patient. I vissa fall är det motiverat att göra en utredning om immunfunktion och eventuell immunbrist. Infektionskänslighet kan vara en konsekvens av en kronisk infektion eller annan källa till inflammation som belastar immunförsvaret och förhindrar att det fungerar optimalt. Efter utredningen får patienten en individuell handlingsplan. Handlingsplanen kan till exempel utgöras av eventuell testning, kostråd, stresshanteringstekniker, sömnutredning och livsstilscoaching.


Copyright © Nordic Clinic 2020