fbpx
  • Blogg
  • Med ett starkt immunförsvar står du pall mot infektioner

Med ett starkt immunförsvar står du pall mot infektioner

januari 23, 2023
Registrera dig till vårt kostnadsfria webinar den 9 februari om hur du kan stötta ditt immunförsvar med din livsstil. För att läsa mer om webinariet och för att anmäla dig, klicka här. Välkommen!

Ett starkt immunförsvar är väldigt viktigt för din generella hälsa. Dess primära funktion är att skydda dig mot bakterier, virus och toxiner. Dessutom hjälper ett fungerande immunförsvar dig att läka vävnadsskador, förstöra cancerceller och motverka utveckling av autoimmuna sjukdomar.

Men hur vet du om ditt immunförsvar är friskt och starkt? Först och främst, så är det helt normalt att ha infektion i kroppen en till två gånger per år. Men, om du drabbas av infektioner oftare än så, kan det tyda på ett nedsatt immunförsvar.

Många av oss har dessutom latenta infektioner som återinfekterar oss. Exempel på detta är munsår orsakade av herpesvirus eller vårtor framkallade av papillomvirus. Återkommande munsår och vårtor kan bero på att immunförsvaret är försvagat.

Om en infektion dröjer sig kvar längre än normalt (längre än 1–2 veckor), kan även det indikera på ett nedsatt immunförsvar. Om infektionen dessutom utvecklas till bronkit eller lunginflammation, som ofta leder till ihållande hosta och slembildning, är det ett tecken på att immunförsvaret inte fungerar som det ska. Dessa allvarligare former av infektioner är ofta ett första tecken på att immunförsvaret är nedsatt.

Orsaker till ett nedsatt immunförsvar

Det finns många möjliga orsaker till att immunförsvaret försvagas. Till att börja med finns det över 200 immunbrister som människan kan ärva och därmed födas med.  Dessa medfödda brister kan påverka immunförsvarets generella respons, eller responsen på specifika tillstånd som till exempel svampangrepp eller luftvägsinfektioner.

En del mediciner som ges till personer som genomgått organtransplantation eller har autoimmuna sjukdomar är också naturligt immundämpande. En antibiotikakur kan också försvaga immunförsvaret genom att slå ut de goda tarmbakterierna, som utgör en viktig del i att träna immunförsvaret mot inkräktare.2

I takt med att vi åldras, försvagas tyvärr också immunförsvaret kontinuerligt. Detta medför en ökad förekomst av kronisk låggradig inflammation, vilket försvagar det specifika immunförsvaret – ett tillstånd som kallas ”inflammaging”.3, 4 Detta är samma fenomen som observeras hos personer med typ-2 diabetes och övervikt.

Slutligen, har vår livsstil en viktig roll i hur väl vårt immunförsvar fungerar. Kronisk stress, bristande sömn, dålig kost, en rubbad dygnsrytm och fysisk inaktivitet har alla en negativ påverkan på immunförsvaret. Faktum är att dåliga vanor är en bidragande faktor till inflammaging som observeras hos äldre, överviktiga och hos människor med typ-2 diabetes.

Stärk ditt immunförsvar med dina livsstilsval

Ett starkt immunförsvar grundar sig i en hälsosam livsstil. Om du vill ha ett väl fungerande immunförsvar gäller det att kunna hantera stress, prioritera din sömn, röra på dig regelbundet, hålla dig till en regelbunden rytm för din sömn samt att äta en balanserad kost rik på frukt och grönsaker.

Oavsett hur hälsosamt du lever kommer du att drabbas av infektioner. Oftast, är de första tecknen på infektion trötthet, svullna lymfkörtlar eller en stickande eller irriterande känsla i näsa eller svalg. Dessa tidiga tecken ger dig en möjlighet att stötta upp immunförsvaret. 

Näringsämnen som hjälper till att ge immunförsvaret rätt förutsättningar att göra sitt jobb innehåller antioxidanter som A-, C-, och E-vitamin, mineraler som zink och selen samt mat rik på prebiotika som ger näring till tarmfloran. En annan grupp av intressanta näringsämnen är betaglukaner.  

Betaglukaner hjälper till genom att binda till receptorer på immunceller5  och stimulerar dem att bekämpa infektioner. Dessutom kan betaglukaner agera som prebiotika och gynna tillväxten av goda bakterier i tarmfloran. Dessa omvandlar betaglukan till andra bioaktiva metaboliter (nedbrytningsprodukt).6

Även om dessa näringsämnen kan hjälpa människor som har långvariga symptom, kan ibland även andra typer av behandlingar behövas, som till exempel luftfuktare eller inhalatorer som hjälper till att rensa lungorna, hostdämpande eller antiinflamatoriska läkemedel eller antibiotika för bakteriella infektioner.

Om du vill lära dig mer om immunförsvaret och hur du kan förbättra immunförsvaret med din livsstil, delta på vårt kostnadsfria webinar om detta ämne den 9 februari. Webinariet är ett samarbete med Food Pharmacy och vi har förmånen att ha Lina Nertby Aurell som moderator för webinariet. För att läsa mer och för att anmäla dig, klicka här. Varmt välkommen!

Den här artikeln publicerades ursprungligen som ett gästinlägg på  foodpharmacy.se

Av: Graeme Jones, klinisk fysiolog och VD på Nordic Clinic Stockholm. 

Referenser:

1. https://www.niaid.nih.gov/diseases-conditions/types-pidds

2. https://www.cell.com/cell-host-microbe/fulltext/S1931-3128(17)30455-9

3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6146930/

4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5725402/

5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3202617/

6.    https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33864864/


Copyright © Nordic Clinic 2020