Vår blogg

Välkommen till Nordic Clinics blogg! Här skriver vi om relevant forskning och erfarenheter på kliniken.


Karnivordietens baksida – En utarmad tarmflora och risk för dysbios?

Karnivordietens baksida – En utarmad tarmflora och risk för dysbios?

En av de mest restriktiva dieterna som nått spridning hos allmänheten är karnivordieten. Som namnet antyder utesluter den alla livsmedel...
Det funktionsmedicinska inskrivningsformuläret – En personlig start på hälsoresan

Det funktionsmedicinska inskrivningsformuläret – En personlig start på hälsoresan

Hur uppfattas det funktions-medicinska angreppssättet när man upplever det för första gången? Vi har pratat med Sam, en patient ...
The Power of Poo – Vår avföring har mycket att berätta om vår hälsa

The Power of Poo – Vår avföring har mycket att berätta om vår hälsa

Analysera avföringen? Ett avförings-prov är faktiskt ett kraftfullt verktyg för att skapa förståelse för vad som pågår i mag-tarmkanalen ...

Copyright © Nordic Clinic 2020