Våra patienter berättar

Att våra patienter tillfrisknar från kronisk ohälsa är det bästa betyget på att det vi gör fungerar. Läs om några patienter vi stöttat i kampen om att återvinna både hälsan och livskvaliteten.


Patient med ME/CFS, född 1986

Patienten drabbades av myalgisk encefalomyelit (ME/kroniskt trötthetssyndrom) efter en infektion hösten 2013. Infektionen gav sig inte och hon fortsatte som vanligt med jobb och träning. Efter varje träningspass fick hon ont i halsen. Senare fick hon också mjölksyra och benen kändes svaga vid lätt ansträngning. Patienten hade mycket liten fysisk och mental ork och försämrades snabbt. Hon fick förhöjd puls, hjärtklappning, frekventa infektionskänslor med feber, samt  ljud- och ljusintryck som upplevdes mycket påfrestande. Hon hade gjort vissa kostförändringar och börjat med akupunktur. 2016 blev patienten sedan utredd hos oss och fick börja med att fylla i ett omfattande frågeformulär och en matdagbok. Följande tester togs och interventioner (åtgärder) förskrevs därefter:

Ett test för bakteriell överväxt i tunntarmen påvisade överväxt av hög grad. Föreskriven intervention var en kost som utesluter fermenterbara oligosackarider, disackarider, monosackarider och polyoler (FODMAP:s), samt antimikrobiella medel för att behandla överväxten. Efter genomförd behandling återtestades patienten och testresultatet var negativt.

Organiska syror mättes i urinen vilket påvisade vissa svagheter i biokemiska processer såsom mitokondriell energiproduktion. Den föreslagna åtgärden var riktad näringsterapi med specifika näringsämnen.

Ett tarmfloratest påvisade viss överväxt av jästsvamp i tarmfloran samt brist på kortkedjade fettsyror. Probiotika och butyrat (smörsyra ett antiinflammatoriskt ämne som normalt bildas av de goda tarmbakterierna) förskrevs, samt andra tillskott för att främja en god miljö i tarmslemhinnan.

Ett DNA-test påvisade bland annat single nucleotide polymorphisms (SNP:ar/avvikelser) i gener som ansvarar för biotransformation, avgiftning och endogen antioxidantproduktion samt förhöjd risk för inflammation via IL-6 och nedsatt D-vitaminsignalering. Riktade tillskott förskrevs för att stödja dessa processer.

Efter klinisk bedömning förskrevs även antivirala preparat (bromsar ett virus replikation).

Den sammanvägda behandlingen fokuserade således på följande områden:

 • eliminering av bakteriell överväxt
 • stöd till tarmslemhinnans integritet och funktion
 • främjandet av en hälsosam och artrik tarmflora
 • optimering av mitokondriell energiproduktion
 • åtgärd av konstaterade näringsbrister
 • antiviral behandling

Utöver de testbaserade interventionerna fick patienten råd om följande forskningsförankrade livsstilsförändringar som hon genomförde: 

 • äta varierat för att bidra till mikrobiell artrikedom i tarmfloran
 • långsamt öka fysisk aktivitet
 • meditera
 • utsätta sig för solljus tidigt på morgonen
 • göra övningar för vagusnervaktivering (vagusnerven är den viktigaste nerven i kroppens “lugn- och ro”-system)

Patienten började arbetsträna 2017 och idag kan hon arbeta 75% och hon mår "mycket, mycket bättre". De största sprången i förbättringar upplevde hon efter de genomgångna behandlingarna mot bakteriell överväxt samt virusinfektion. Efter behandlingen mot den bakteriella överväxten i tunntarmen upplevde patienten "en stor förbättring". Magen fungerade bättre, hon började återhämta sig snabbare och klarade av att göra mer aktiviteter. Efter den antivirala behandlingen, som patienten upplever som den åtgärd som gjort störst skillnad, återhämtar hon sig snabbare efter aktivitet, något som förut kunde ta veckor. Hennes sömnbehov har även minskat markant. Från 2016 till 2019 har symptomen gradvis förbättrats vilket är vanligt vid komplexa och svåra tillstånd som ME. Obehandlad ME, å andra sidan, kan förvärras över tid.

ME har i forskningslitteraturen kopplats starkt till både virusinfektioner och olika tarmflorafaktorer såsom tarmflorans sammansättning och tarmslemhinnans genomsläpplighet.

 


Patient med infektionskänslighet och trötthet, född 1985

Under tio års tid hade patienten upplevt en allt svårare trötthet och till synes oförklarlig infektionskänslighet. Hon drabbades av frekventa infektioner mycket oftare än sina vänner och kände sig ofta hängig. Hon ifrågasatte om hennes immunförsvar fungerade som det skulle. Nästan varje vecka upplevde hon en känsla av att inte må bra och hade ofta infektionskänslor till den grad att hon inte alltid vågade gå och träna. Efter träningspass blev hon ibland dålig i en vecka efteråt, och kunde bli sängliggandes emellanåt. 

Patienten åt en bra och varierad kost, sov bra och tränade regelbundet. Dock hade hon ett intensivt arbetsliv utan återhämtning och hade under flera år mycket jobbresor över många olika tidszoner. Hennes kalender var alltid fullbokad och hon prioriterade inte att varva ner. 

Hon tog ett test hos Werlabs som visade ett något förhöjt utslag av TSH, vilket indikerar en underfunktion i sköldkörteln. Patienten sökte sig till Nordic Clinic hösten 2018 på rekommendation. 

Följande tester togs:

Ett test för bakteriell överväxt i tunntarmen visade på mycket förhöjda nivåer av väteproducerande bakterier, vilket kan leda till systemiska symptom som trötthet och inflammation. Patienten fick antibiotika från läkare som efter kurens slut övergick i en förlängd behandling med andra antimikrobiella preparat. Patienten hade haft mild förstoppning som blev något bättre efter behandlingen. 

Ett heltäckande sköldkörteltest bekräftade ett något förhöjt TSH, samt visade också på nivåer av selen och litium under det optimala. Selen och litium förskrevs som kosttillskott. Patienten fick även riktade tillskott för att optimera sköldkörtelns funktion.

Ett test för tarmflora och funktion i tarmen visade på en mild obalans i tarmfloran. Probiotika förskrevs.

Ett test för binjurehormoner visade på låga nivåer av kortisol och att de inte höjdes som de bör under morgon och dagen, vilket tros ha bidragit till hennes trötthet. Patienten förskrevs riktad tillskottsterapi för optimal binjurefunktion.

Patienten beskriver en lättnad över att få ta funktionsmedicinska tester för att hitta grundorsaker till hennes symptom. Detta efter att ha genomgått många tester på vårdcentral som kom tillbaka utan anmärkning med kommentaren att hon var frisk - detta trots att hon kände sig allt annat än frisk.

Övriga råd som patienten fick var att

 • koncentrera födointaget till åtta timmar per dag och att fasta övrig tid (16:8-fasta). Kortvarig, daglig fasta har visat sig ha positiv effekt på tarmflora, autofagi och inflammation. 
 • promenera 10 000 steg per dygn vilket hon mätte med en Fitbit. 
 • prioritera nedvarvning och sömn
 • komma ut på morgonen för att få dagsljus
 • begränsa kaffeintaget till en kopp per dag eftersom koffein kan aktivera en fysiologisk stressrespons

Patientens egna ord är att hennes hälsa är som dag och natt när hon jämför före och efter behandling hos Nordic Clinic och att det har varit värt varenda krona. Hon var "helt knäckt" för ett år sedan och levde ett begränsat liv. Nu störtar hon inte längre i säng klockan åtta på kvällen utan har fått hopp och tro att klara av småbarnsåren och ser fram emot utmaningarna. Även hennes man märker "en oerhörd skillnad". På mindre än ett år och efter ett fåtal konsultationer har hon uppnått markanta förbättringar.

Stress och brist på återhämtning kan leda till långvarig trötthet och har i många studier visat sig kraftigt försämra både immunförsvarets förmåga att mobilisera immunceller och B-cellernas kapacitet att producera antikroppar.


Copyright © Nordic Clinic 2020